Annons

Du är här

EKS10 – stabilare stomme i nytt regelverk

Publicerad12 februari 2016  Text Klara Möller Norén

Lagar och regler

Enkelhet har gått före avancerad teori och resultatet har blivit en tydligare och rakare standard. En nyhet är att byggnader numera ska ha en konstruktionsdokumentation som informerar de som nyttjar fastigheten om vad byggnaden klarar av.

Efter en intensiv dialog mellan branschen och Boverket träder vid årsskiftet en uppdatering i regelsystemet i kraft. EKS 10 är gediget grundad i omfattande forskning. Tre olika projekt med aktörer från både akademien och branschen har resulterat i rekommendationer, som Boverket i stort följt i den nya EKS. Förhoppningen är att standarderna nu ska vara tydligare och rakare. 

Det är framför allt samlingslokaler i byggnadsklass Br 2 som påverkas; ofta större butiker eller gallerior i 1–2 plan.

Bara äpplen, inga päron

De olika tillämpningarna av kraven har lett till att det har varit besvärligt för de som bygger att veta vad de ska lämna pris på. Därmed har beställarna fått svårt att jämföra olika offerter. 

– Förändringen borde ge en jämnare nivå, säger Ville Bexander, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

I forskningsprojekten har bland annat Lunds tekniska högskola, Luleå tekniska universitet, SP, Brandskyddslaget och NCC varit aktiva. Bland annat har brandskyddsdokumentationer granskats i syfte att se hur de som gjort konstruktionerna tänkt kring brandskydd. 

– Det visade sig finnas en stor variation. En falang följde gamla regler och praxis, sen fanns det också en hel del bristande dokumentation och rena feldimensioneringar.

Thomas Järphag arbetar på NCC och har varit med i Boverkets referensgrupp som representant för branschen. Han ser positivt på uppdateringen och hoppas att Boverket kommer att komplettera den med tydliga exempel på tillämpning i sin olyckslasthandbok som kommer ut under 2016. 

– Enkelhet har gått före avancerad teori, vilket kommer göra branschen nöjdare, säger han.

Ny dokumentation och modell

En nyhet i EKS10 är att byggnader ska ha en konstruktionsdokumentation. Inspirationen kommer från brandskyddsdokumentationen och målet är att dokumentationen ska ge viktig information till de som ska nyttja fastigheten om vad byggnaden klarar av.

– En ny kollapsmodell finns också med, som är betydligt enklare, säger Ville Bexander.

Andra större ändringar är att en Br 2-byggnad med sprinkler har lägre krav på bärförmåga vid brand. En sprinklad byggnad ska stå emot brand i 15 minuter istället för 30, som annars är standard. Bärförmåga i 15 minuter går oftast att uppnå genom konstruktion och design, utan att balkar behöver målas med brandskyddsfärg eller kläs in. Det är en vinst både ekonomiskt och tidsmässigt, även om sprinklerinstallationen förstås kostar. 

En intressant detalj i reglerna är att man får göra en större lastreduktion i brandlastfallet.

– I de här lokalerna är det de människor som finns på plats som är den största lasten. Vid brand evakueras de, så lasten minskar. Kravet på bärfömåga kan därför sänkas något, avslutar Ville Bexander.

EKS 10

En presentation om EKS 10 från Boverket finns att ladda ner nedan. Brandskydds­föreningens handbok Brandskydd i Boverkets byggregler kommer att uppdateras med EKS 10 när nya BBR 23 kommer ut i höst.

Nummer 1—2016

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2016.