Annons

Du är här

Prejudicerande dom i falsk marknadsföring av cellplast

Publicerad10 februari 2016  Text Karin Wandrell

Teknik och byggnad

Cellplasttillverkaren SPU har använt vilseledande marknadsföring när det gäller sina produkters brandsäkerhet. Det slog Marknadsdomstolen fast i en viktig dom för brandsäkerheten i svenska bostäder och andra byggnader. 

SPU har länge hävdat i sin marknadsföring att deras cellplastisolering har lika goda brandegenskaper som obrännbar mineralull. I domen, som kom i början av februari 2016, förbjuder nu marknadsdomstolen företaget att använda samtliga påståenden i sin marknadsföring. Om SPU trots detta ändå fortsätter att sprida felaktig information riskerar företaget ett vite på en miljon kronor.

– Det är viktigt att man kan lita på företagens marknadsföring, inte minst när det gäller så viktiga frågor som brandsäkerhet. Därför är marknadsdomstolens prejudicerande dom viktig, och vi hoppas att det innebär att företag är mer noggranna med sin produktinformation framöver, säger Conny Pettersson, vd för Swedisol, branschorganisationen för Sveriges mineralullsproducenter.

Brandskyddsföreningen, som arbetar för ett brandsäkrare Sverige, anser också att det är bra att ärendet har prövats i marknadsdomstolen och att domen är viktig.

– Konsumenterna har rätt till korrekt information om brandegenskaperna hos de produkter som används i byggnaderna. Domen är viktig då den motverkar vilseledande marknadsföring angående isoleringsmaterialens brandsäkerhet, säger Cecilia Uneram, brandingenjör, Brandskyddsföreningen.