Annons

Du är här

Scandic förlänger avtalet Brandskyddat hotell

Publicerad22 januari 2016  Text Karin Wandrell

Hotell

Scandic och Brandskyddsföreningen har skrivit på ett nytt treårigt avtal gällande certifiering Brandskyddat hotell. Hittills har 43 av Scandics hotell i Sverige blivit certifierade.

Certifieringen Brandskyddat hotell är en signal till hotellgäster och ett verktyg för hotell att försäkra sig om att man uppfyller de omfattande lagkraven på brandskyddsområdet: Att man vet vad som behövs för att gästerna ska kunna känna sig trygga och för att medarbetarna ska agera snabbt och på rätt sätt om det värsta skulle inträffa. Det underlättar också kontakterna med räddningstjänsten vid tillsyn och andra tillfällen.

– Vi är glada över att samarbetet med Scandic fortsätter och hoppas att fler hotell kommer att följa efter, säger André Forsberg, försäljningsansvarig på Brandskyddsföreningen. 

Certifieringens kriterier har tagits fram i samarbete med Visita, Svensk besöksnäring och Brandskyddsföreningen i dialog med försäkringsbolag och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

– Att ett hotell jobbar aktivt med sitt brandskydd, både tekniskt och organisatoriskt, ser vi som otroligt viktigt eftersom det skapar trygghet för gästerna, säger André Forsberg. På Brandskyddsföreningen har vi till exempel en policy som innebär att alla hotellövernattningar i tjänsten ska ske på ett certifierat hotell. Många större företag har i dag höga krav på säkerhet vid val av hotell och certifieringen är ett sätt att tillgodose detta.

Högre krav

Hotellen kan välja mellan två certifieringar, Brandskyddat Hotell eller Väl Brandskyddat Hotell. Brandskyddat Hotell uppfyller de lagkrav som i dag ställs på ett hotell. Väl Brandskyddat Hotell klarar även de högre kraven i certifieringen och visar att brandskyddsarbetet fungerar och är väl implementerat i organisationen. Här ställs även högre krav på det byggnadstekniska brandskyddet.

– Det är i huvudsak nybyggda hotell som klarar kraven för Väl Brandskyddat Hotell eftersom det kan vara svårt rent byggnadstekniskt att uppfylla till exempel kravet på heltäckande sprinkler i gamla byggnader, säger André Forsberg. Men båda certifieringarna är ett kvitto på att hotellet har ett fullgott brandskydd och att man som gäst får en så säker vistelse som möjligt.

Brandskyddat hotell