Annons

Du är här

113 döda i bränder 2015

Publicerad18 januari 2016  Text Lena Nordlund

Bostadsbränder

Är du gammal och saknar förmåga att rädda dig själv på grund av nedsatt psykisk eller fysisk förmåga är risken betydligt större att dö vid en brand. Individanpassat brandskydd som en del av kommunernas biståndsbedömning skulle kunna vara räddningen anser Brandskyddsföreningen.

Allt mer forskning pekar på en och samma slutsats: De flesta av de som dör i bränder är äldre, ofta över 80 år. Det är inte hos dem det brinner oftast, men det är de som drabbas hårdast när olyckan är framme. Orsakerna är flera, men i många fall finns det enkla lösningar för att ge äldre en chans att överleva. Individanpassat brandskydd som en del av kommunernas biståndsbedömning är Brandskyddsföreningens förslag till att få ned antalet dödsbränder.

Årets siffra är högre än 2013 och 2014 men antalet dödsbränder i Sverige har legat tämligen lika de senaste åren. Runt 100 personer per år, med tillfälliga toppar och nedgångar.

Svag nedåttrend

– Antalet döda i bränder har haft en svagt nedåtgående trend under lång tid. Det är inte acceptabelt att man ska dö i en brand och det är helt rimligt att minska antalet döda i bränder ytterligare. Med ett evidensbaserat skadeförebyggande arbete så är det helt rimligt att vi ska kunna arbeta vidare mot ett brandsäkrare Sverige där ingen ska dö eller allvarligt skadas i en brand, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare för Brandskyddsföreningen.

Med evidensbaserat menas att det skadeförebyggande arbetet baseras på vetenskapliga fakta. I Sverige närmar vi oss tio miljoner invånare och ändå har inte vi inte motsvarande antal ökning av dödsbränder. 

– Detta är effekten av det skadeförebyggande arbetet. På 1960-talet hade vi två döda i brand per 100 000 invånare och idag är det en död per 100 000 invånare. Om vi jämför med Indien, som har de högsta dödsbrandsiffrorna i världen, är det 20 döda i brand per 100 000 invånare och de flesta är kvinnor. I Sverige är det fler män som dör i bränder liksom i resten av världen, säger Anders Bergqvist.

Det starkaste sambandet för de som omkommer i brand är åldern. De bakomliggande orsakerna en fysik eller psykisk oförmåga att hantera situationen när det börjat brinna. Detsamma gäller personer som starkt påverkade av alkohol, men de är inte i majoritet när det gäller dödsbränder.

Samhället har förändrats sedan 1960-talet då det innebar en fördel att få bo kvar hemma som äldre. Idag är det snarare så att det är mycket svårt att få plats på äldreboende och detta samtidigt som vi blir allt äldre.

– Brandskyddsföreningen vill att alla kommuner ska ha med brandskydd i bedömningen när äldre får hjälp att anpassa sina hem. Det skulle ge ett ökat skydd mot brand. Vi driver kampanjen Chanslös som handlar om individanpassat brandskydd. Vi vet att det går att lösa problemet att äldre dör i bränder och att lösningen inte behöver vara särskilt svår eller kostsam.

Men så länge kommunerna inte erbjuder ett individanpassat brandskydd är det viktigt att alla vi som har äldre släktingar som bor hemma hjälper dem att brandskydda hemmet.

Antal döda i bränder

Antal döda i bränder och antal bränder med dödlig utgång under åren 2010–2015.

År Antal döda Antal bränder
2010 130 123
2011 102 96
2012 103 90
2013 96 86
2014 81 73
2015 113 99

Skydda ditt hem mot brand

Hjälp din äldre släkting eller granne med dessa enkla tips för att skydda hemmet mot brand:

  • Brandvarnare, brandfilt och brandsläckare bör finnas i alla hem.
  • En spisvakt stänger av spisen om plattan glömts påslagen.

  • En mobil sprinkler placeras där den boende lagar mat eller röker.

  • Flamsäkra sängkläder hindrar att brand startar vid rökning i sängen.

  • Ett rökförkläde hindrar att en tappad glödande cigarett utvecklas till brand.

Läs mer