Annons

Du är här

Utbildning i tiden

Publicerad4 december 2015  Text Klara Möller Norén

Utbildning

Den senaste tiden har flera flyktingboenden brunnit, både på grund av olyckor och efter attentat. Samtidigt är trycket hårt på att få fram boende för fler och Migrationsverket har ändrat sina upphandlingsregler för att snabba på processen.

För att möta det stora behovet av fler flyktingboenden har Migrationsverket ändrat i sina regler för upphandling. Bland annat har kravet på att en sakkunnig inom brand ska intyga att anläggningen uppfyller ett fullgott brandskydd tagits bort. Ansvaret har istället lagts på den som driver boendet. En annan förändring är att brandskyddet kontrolleras när verksamheten är i gång, istället för att som tidigare vara en förutsättning för tillstånd.

– Vi förstår att Migrationsverket har ett svårt arbete med att hitta akuta boenden, men samtidigt är det viktigt att brandsäkerheten inte äventyras, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare i Brandskyddsföreningen. 

Var på gång sedan tidigare

Förändringarna ställer stora krav på kompetens hos de ansvariga för boenden. För att stärka deras kunskaper har Brandskyddsföreningen tagit fram en ny handledning och en e-learning för personal på flyktingboenden. Utbildningarna är inte ett direkt resultat av regeländringarna, utan var på gång tidigare, men möter ett ökat b­ehov av personal som kan brandskydd. 

– Det finns många enkla saker som kan förhindra att brand uppstår. Ofta är det förebyggande arbetet viktigast, säger Ola Malmstedt. som är en av dem som utvecklar e-learningen.

I e-learningen ingår byggnadstekniskt brand­skydd, brandrisker och att agera vid brand. Efter utbildningen ska deltagarna känna till vilka hjälpmedel som ska finnas i en byggnad, kunna arbeta för att minska risker och veta vad som ska göras om det börjar brinna. Hen får också kunskaper att förmedla vidare till de boende. 

– Det är viktigt att så många som m­öj­ligt har koll på utrymningsvägar och att ingen till exempel kopplar ur ett brandlarm i tron att det är något annat, säger Ola Malmstedt.

Hela bilden för bättre brandskydd.

Jämfört med e-learningen, som är mer lätttillgänglig och ger bra översikt, är handledningen mer omfattande. Den ger hela bilden av ansvarsfrågan, inklusive de juridiska aspek­terna och går igenom till exempel skyddsavstånd mer i detalj. Tillsammans ger de två materialen en heltäckande bild av vad som gäller för brandskydd i tillfälliga boenden och verktyg för hur brandskyddet kan s­tärkas.

E-learning

Står för electronic learning eller elektroniskt lärande och är en metod för att med hjälp av datorer och kommunikationsteknik förstärka lärandet och göra det mer effektivt. Brandskyddsför­eningen har flera e-learning-utbildningar och kan även skräddarsy e-learning.

Nummer 7—2015

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 7—2015.