Annons

Du är här

Brandvarnare ger effekt

Publicerad11 september 2015  Text Karin Wandrell

Bostadsbränder

Vid två av tre insatser i flerbostadshus 2014 hade branden redan slocknat, släckts eller endast gett upphov till rökutveckling när räddningstjänsten anlände. En förklaring skulle kunna vara den så kallade brandvarnareffekten.

I slutet av 90-talet brann det vid fler än hälften av insatserna, en trend som nu verkar vara på nergående. I dag är alltså två av tre bränder redan släckta när räddningstjänsten kommer fram. Ville Bexander, rådgivare på Brandskyddsföreningen, har med hjälp av IDA (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps statistik om olyckor och skador) undersökt om brandvarnare har någon effekt.

– En teori är att om man har brandvarnare hemma och något inträffar så ger de en tidig varning. Viktigast är förstås att kunna utrymma i tid, men det är också bra att få en tidig varning för att kunna släcka.

Den största ökningen av släckta bränder vid framkomst hittar man i fler­familjshus. Där ligger antalet larm per år mellan 2 500–3 000. I sin genomgång har Ville Bexander använt sig av information­en i insatsrapporter när det gäller just denna typ av boende.

– Räddningsledaren anger hur omfattande branden var när räddningstjänsten anlände. Det finns sex parametrar att fylla i men jag har valt att klumpa ihop dessa till två, om det brinner vid framkomst eller inte, vilket är relativt säkra mått.

Brandvarnare verkar alltså minska skadorna. 

Med i byggreglerna

– Det har skett en dramatisk ökning av antalet brandvarnare i flerbostadshus. Det visar MSB:s intervjuundersökningar.  1996 hade 54 procent av hushållen brandvarnare jämfört med 91 procent 2014, säger Ville Bexander. 

Man kan också tänka sig att fler hushåll har en handbrandsläckare även om förekomsten av dessa i flerbostadshus är väldigt låg jämfört med hos de som bor i villa. 

En annan orsak skulle kunna vara en ökad kunskap om hur man beter sig vid brand, men det går inte att utläsa i statistiken. 

– I dag ingår krav på brandvarnare i nybyggda hus i byggreglerna och det är kanske effekten av detta vi ser i dag när antalet redan släckta bränder ökar. Även räddningstjänsternas ställningstagande är att brandvarnare är ett skäligt brandskydd i befintliga byggnader. Men även om många hushåll har brandvarnare skulle jag gärna se att de var nätanslutna för att få tryggheten i att de alltid fungerar.

Insatsrapporten är ett viktigt instrument för att få bra och tillförlitlig statistik och just nu pågår ett stort revisionsarbete av denna som leds av MSB. 

– För att ha nytta av insatsrapporten måste vi få bra indata. I dag får man till exempel ange om det funnits brandvarnare och där ligger svaret »Okänt« oerhört högt. Samtidigt är det ingen tvekan om att det brinner på färre larm, även om det är svårt att säga exakt vad det beror på.

Nummer 5—2015

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2015.