Annons

Du är här

Lita på verksamheten

Publicerad10 september 2015  Text Åke Persson

Debatt

Att en föreståndare behöver ha kompetens är Brandskyddsföreningen och SPBI eniga om. Men hur den ska kvalitetssäkras råder det delade meningar om.

Brandskyddsföreningen har skickat ut ett förslag till norm för hur föreståndares kompetens skulle kunna se ut. Även Intressentföreningen för Processäkerhet (IPS) har tagit fram ett förslag till kravspecifikation för föreståndare. Det finns alltså ett behov av kravspecifikation vilket fler än Brandskyddsföreningen har tittat på.

Med hjälp av en kravspecifikation kan en föreståndare själv se vad hen kan behöva kompetensmässigt. Likaså kan en tillsynsförrättare i sin myndighetsutövning använda en kravspecifikation som en vägledning vid kontroll av kompetensen hos föreståndaren. 

En av de viktigaste punkterna som myndigheterna önskade var att få en oberoende kvittens på föreståndares kompetens. Vi har efter diskussion med både tillsynsförrättare och företag, valt att normen ska kunna fungera vid certifiering. 

Det måste därför poängteras att det är en frivillig certifiering. Det ska vara en tredjepartscertifiering med tillräckligt hög kvalité för att det inte ska uppkomma en flora av mindre seriösa certifierare. En annan fråga har varit den CFPA-certifiering som en del föreståndare redan har rörande sin kompetens inom ATEX-området. Det är löst genom att båda certifikaten slås ihop.

Lita på att verksamheten kan sin sak i­stället för att ställa detaljerade krav är mitt råd till den som ska göra tillsyn. Det är givetvis viktigt att den som sysslar med myndighetsutövning har den kompetens som behövs. Men behöver tillsynspersonalen ha lika bra kännedom om en viss anläggning som den som bedriver verksamheten? Inte enligt min erfarenhet efter 15 år på SÄI och SRV. Däremot ska tillsynspersonalen kunna tillsyn, både metodik och juridik.

Titta på vad – inte hur

Det projekt som SPBI ska starta i höst för att ge tillsynspersonal kompetens om drivmedelsanläggningar är både lovvärt och förståeligt. Men är det rimligt att varje typ av verksamhet ska utbilda kommunens personal i hur den fungerar? Borde inte kommunen istället utbilda sin personal om vad det är de ska göra tillsyn på och hur? Vid en tillsyn ska inte problem lösas, utan bara påpekas.

Det är lätt att hamna i rådgivning och detaljstyrning när man, oftast i bästa välmening, hjälper verksamheten. Dock kan det bli fel om man inte har detaljkunskapen – vilket istället verksamhetsutövaren genom föreståndaren ska ha. 

Den av SPBI och MSB utformade gemensamma utbildningen för tillsynsförrättare riskerar att hamna just i att rådgivning och information införlivas som en del i tillsynen. Vilket både går emot intentionerna som utredaren hade inför ny lag om brandfarliga och explosiva varor (SOU 2006:16) och även mot tillsynsutredningens förslag (SOU 2004:100).

Visst kan vi tänka oss att skriva en norm för tillsyn utformad för certifiering av tillsynspersonal också. Det skulle kunna hjälpa mot ett annat problem som Per Brännström tog upp, att tillsyn och krav varierar beroende på vilken person som gör tillsyn. Men när det gäller anläggningarnas funktion borde man lita mer på experterna, de som driver verksamheten. De vill också att deras anläggning ska vara säker.

Åke Persson
Brandskyddsföreningen

Nummer 5—2015

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2015.