Annons

Du är här

Koll på brandskyddet i bostadsrätten

Publicerad27 februari 2015  Text Klara Möller Norén

Utbildning

Den som sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening har ansvar för brandskyddet i fastigheten. Vilket ansvar och hur det bäst tas tillvara går det snart att lära sig genom Brandskyddsföreningens nya e-learning.

Bakgrunden är de många frågor från just styrelseledamöter som kommer in till Brandskyddsföreningens rådgivare. De rör sig både kring vilket ansvar styrelsen egentligen har och vilket brandskyddsarbete en styrelse kan och bör driva. Lagen är tydlig i att fastighetsägaren har ansvar för att arbeta systematiskt för att brand inte ska uppstå. I en bostadsrättsförening är det medlemmarna, de boende, som gemnensamt äger fastigheten. Styrelsen representerar föreningen och har därmed ansvaret för att det finns ett systematiskt arbete.

Utbildningen är än så länge i uppstartsfasen. Planen är att den ska utvecklas till en komplett kurs där deltagare gör vissa moment individuellt och andra gemensamt. 

– Vi tror att formen med en kombination av individuell utbildning och diskussioner kommer att passa den här gruppen, säger Sofie Strömberg, förlagschef. 

Utbildningen kommer att ta upp vilka lagar och regler som gäller för bostadsrättföreningar och vilket ansvar den som är styrelseledamot har. Varje deltagare gör ett avsnitt ur utbildningen i taget hemma på sin dator. Varje avsnitt följs sedan upp och diskuteras i styrelsen, till exempel i samband med ett vanligt styrelsemöte. Utbildningens innehåll är uppdelat i olika avsnitt, så varje del för sig är inte särskilt tidskrävande. Uppdelningen gör också att deltagarna tänker på brandskydd under en längre tid, och förhoppningsvis fortsätter att göra det även efter avslutad utbildning.

Kräver kontinuitet

Ett bra brandskyddsarbete kräver uppdatering och kontinuitet. Utbildningen ska både ge kunskaper och ökad medvetenhet om brandskyddsarbete. En bostadsbrand är en kris för alla inblandade. Ett systematiskt arbete minskar risken för att en brand ska ske, förbereder folk på hur de ska agera om en olycka ändå skulle inträffa och skyndar på processen med försäkringsbolag med mera efter en brand. 

– Att fler bostadsrättföreningar får igång ett bra systematiskt brandskyddsarbete är en stor vinst på flera sätt, säger Hans Andersson, brandingenjör och ansvarig för utbildningens  brandtekniska innehåll.

Om allt går som planerat lanseras den nya e-learningen för bostadsrättsföreningar till hösten.

e-learning

e-learning eller e-lärande är utbildning som genomförs med hjälp av en dator, ofta på distans. Deltagaren använder sin egen dator och får tillgång till utbildningsmaterial som blandar element som text, bild, ljud och film. Oftast kombineras information med uppgifter eller frågor. Brandskyddsföreningen arbetar aktivt med e-learning och erbjuder flera olika utbildningar.

Nummer 2—2015

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2015.