Annons

Du är här

Gabriel Oliviera, underhållsansvarig på One, berättar om kedjans stränga kontrollrutiner.

Säkerheten den viktigaste gästen

Publicerad26 januari 2015  Text Tone Aguilar

Hotell

Säkerheten är huvudgäst på en grupp hotell i Mexiko som profilerar sig som säkra hotell där brandsäkerhet står i förgrunden.

– En brand är en för mycket, säger Victor García, säkerhetschef för den mexikanska hotellgruppen Grupo Posadas. Det viktiga för oss är att se till att båda gäster och personal är trygga.

Hotellgruppen står bakom flera mexikanska hotellkedjor och gemensamt för alla deras hotell är ett omfattande brandsskyddssystem.

– Hos oss ska gästerna känna sig tryggare än i sitt eget hem, säger Juan Carlos Castrejon, hotellchef på One Hoteles Oaxaca som tillhör en av Grupo Posadas hotellkedjor.

Som ett av världens främsta turistländer är Mexikos hotelluniversum både omfattande och varierat.

– Brandsäkerhet har traditionellt sett inte varit högsta prioritet för många hotell, men framför allt de större hotellkedjorna har ett brandskyddssystem som överträffar de lokala föreskrifterna, säger Frank Guzman, projekt­ansvarig i företaget Global Mechanical  som installerar brandskyddssystem. Han är också ordförande i den mexikanska föreningen för automatiska sprinklersystem, Amraci.

Lokal lagstiftning

Varje mexikansk delstat, totalt 32 stycken, har egna brandföreskrifter.

Dessa omfattar huvudsakligen krav på brandsläckare, larm, brandposter, nödutgångar och lämplig skyltning i förhållande till dessa.

– Ett mål för Amraci är att arbeta för en federal lagstiftning som omfattar internationella standarder, säger Frank Guzman. Med undantag för staden Mexicali i norra Mexiko, där de har infört ett regelverk som kräver sprinkleranläggningar för kommersiella byggnader som är större än hundra kvadratmeter, finns det idag inga tvingande krav om sprinkleranläggningar för hotell.

Men han berättar att flera hotell ändå har börjat installera liknande system.

– I många fall görs det eftersom försäkringsbolagen ställer krav, påpekar Frank Guzman. Men eftersom det kräver en betydande investering, finns det fortfarande flera hotell som inte prioriterar brandsäkerhet.

Detta gäller särskilt små oberoende hotell.

– Ett brandskyddssystem är inte lika synligt som möbler och gardiner, fortsätter ingenjören för Global Mechanical. Men bland de större hotellkedjorna har vi flera kunder.

Företaget följer National Fire Protection Associations (NFPA) normer. Samma normer följs även vid alla Number One:s hotell.

– Brandsäkerheten på våra hotell ligger i linje med alla internationella riktlinjer, säger Juan Carlos Castrejon vid One Oaxaca.

Det finns sprinkler överallt, speciellt i lobbyn och i korridorerna. Rekommendationen är en sprinkler var åttonde meter, enligt förvaltaren, men här finns på flera ställen en sprinkler varannan meter. Sprinklerhuvudena utlöses om temperaturen når över 68 grader och de är anslutna till ett rörsystem med konstant tryck.

Nere i kontrollrummet visar hotellets underhållschef, Gabriel Olivera, pumpen som är motorn i systemet.

Överdrivet brandskydd

– Vi kontrollerar kontinuerligt att det finns tillräckligt med tryck i systemet så att sprinklersystemet arbetar optimalt om det skulle bli nödvändigt, säger Gabriel Olivera.

Hotellet har även rökdetektorer i varje rum, tre brandlarm på varje våning, totalt 24 brandsläckare, manuella larmutlösare, två externa nödutgångar, klar och tydlig skyltning om var apparaterna finns och var de befinner sig i förhållande till nödutgångarna samt en vattenkanon som kyler gasbehållarna på taket om de blir för varma.

– Vi har ett överdrivet brandskydd på hotellet, medger Juan Carlos Castrejon. Men säkerheten är vårt varumärke och därför har vi inte sparat på något när det kommer till detta.

Förutom de nämnda brandskyddssystemen har hotellet även flamskyddade dörrar och gipsskiveväggar.

– Dörrarna till alla gästrum, 109 stycken, ska kunna hålla tillbaka branden i 20 minuter och dörrarna till nödutgångarna ska stå emot en timme, säger direktören.

Alla textilier, vare sig det är gardiner, mattor, sängkläder, möbler eller liknande är också flamskyddade.

Victor García, säkerhetsansvarig för hotellgruppen som One tillhör, berättar att alla hotell i gruppen har en liknande säkerhetsnivå som One Oaxaca.

– Vi är ledande när det gäller brandsäkerhet inom hotellbranschen i Mexiko och vi sparar aldrig på de investeringar som krävs för att varje hotell ska ha optimal brandsäkerhet. Vi värderar brandrisken för varje hotell och installerar brandskyddssystem därefter. Om husen är byggda med murbruk i stället för gipsskivor, är risken mindre och då installerar vi pumpar med mindre kapacitet.

Säkerheten lockar gäster

En annan hotellkedja, vars hotell också klassificeras som säkra, är Hotel City Express.

– Gästerna väljer oss på grund av detta,  säger Ada Hipólito, chef för Hotel City Express i Oaxaca.

I likhet med One är också detta hotell försett med sprinkler, rökdetektorer och ett automatiserat kontrollsystem som vid varje given tidpunkt visar var det eventuellt kan finnas rökutveckling.

– Sprinklersystem är känsliga, säger Ada Hipólito. Vi har haft situationer där barn som har lekt med bollar har aktiverat en sprinkler.

I det fallet blev hela rummet översvämmat på ett ögonblick. Ett annat problem hotellet upplever med hänsyn till brandsäkerhet är att gästerna inte följer totalförbudet mot rökning.

– Vissa tar bort sensorerna i sprinklern på rummet och andra triggar larmen, säger Ada Hipólito. När det kommer grupper med ungdomar, där vi av tidigare erfarenhet vet att den här typen av händelser kan inträffa, ser vi till att skicka reglerna i förväg för att visa att det handlar om ett kostsamt system som det är viktigt att sköta.

Programmerat underhåll

Både på City Express och One är underhållet av brandskyddssystemen viktigt. Båda hotellen startar pumparna en gång i veckan för att kontrollera att de fungerar och använder sig av en checklista för att till exempel se när det är dags att byta batterier i brandvarnaren och kontrollera sprinkler.

– Vi använder bland annat tryckluft för att rengöra sprinklersystemet, förklarar Ada Hipólito. Varje maskin har också en egen loggbok där det markeras var och vad som är kontrollerat.

Gabriel Olivera, underhållschef på One, påpekar också hur viktigt det är att hela systemet kontrolleras genom en fastlagd procedur.

– Utöver den automatiska övervakningen av systemen,  kommer leverantörerna var tredje månad för att kontrollera alla komponenter, säger han. Det gäller även brandslangarna som det finns två av på varje våning och brandsläckarna.  

Vid varje kontroll rullas brandslangarna in olika för att undvika slitage och hål.

– En gång om året tar leverantören med sig brandsläckarna för att ge dem en fullständig översyn, informerar Gabriel Olivera. Allt underhåll är förebyggande eftersom vi har nolltolerans för att något inte skulle fungera.

»Säkerheten har inget pris«

Även om varken One eller City Express har haft några brandincidenter har det förekommit hotellbränder i Mexiko de senaste åren. Skulle en brandsituation uppstå, är både brandskyddssystemen och personalen förberedda.

– Vi har brandövningar fyra gånger om året då vi går igenom olika procedurer och förfaranden, första hjälpen och evakuering, säger chefen Juan Carlos Castrejon.

Den offentliga policyn är att alla hotell måste ha en sådan övning minst en gång om året, och Mexikos civilförsvar kan när som helst göra inspektioner.

– De olika avdelningarna på hotellet har brandsläckare som är anpassade efter verksamheten, tillägger chefen. I köket har vi till exempel två pulverbrandsläckare som kan användas vid brand med olja och i det elektroniska styrrummet finns en särskild brandsläckare som inte förstör enheterna där.

Victor García, Posadagruppens säkerhetschef, säger att man inte sparar på säkerheten.

– Vi har med människor att göra, och deras säkerhet har inget pris.

Nummer 1—2015

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2015.