Annons

Du är här

Våga se, höra och agera!

Publicerad17 oktober 2014  Text Karin Wandrell

Samhälle

Vellinge kommun har lyckats minska skadegörelse och anlagda bränder genom att engagera alla goda krafter i samhället.

– Det handlar om människor, inte teknik, säger Marie Louise Arendt, säkerhetschef.

Engagemang, kommunikation och relation över gränser är nyckelbegrepp i Vellinge kommuns arbete med att få bukt med buset. I dag förekommer det knappast någon skadegörelse eller klotter men 2007–2008 såg det helt annorlunda ut.

– I oktober 2007 brann en av Sundsgymnasiets byggnader ner till grunden i en anlagd brand. I samma byggnad låg kommunens enda vårdcentral och folktandvård plus mödravård, distriktssköterska med mera, säger Marie Louise Arendt. Det följdes av en lång orosperiod med förstörda busskurer, sönderslagna och uppeldade badhytter och sönderslagna fönster i skolor och på parkerade bilar.

Även busstrafiken till Falsterbo drabbades och hotades av indragning. 

– Det finns en nattklubb i Falsterbo dit många åker på helgerna, men de förstörde bussarna så till den grad att Skånetrafiken hotade med att inte köra längre än till Höllviken. Ungdomarna slog sönder borden, rev ner belysningen i taket, slogs, kräktes, kissade och skar sönder sätena. Det var bedrövligt.

Natten till den 8 mars 2008 brann det på tio olika ställen i kommunen vilket ledde till mycket skriverier i tidningarna. Då fick kommunstyrelsens ordförande nog, något måste göras för att få stopp på detta och det blev Marie Louise Arendts uppgift som säkerhetschef.

– Det rådde en allmän känsla av otrygghet på grund av skadegörelsen, men det gick inte att använda sig av kameror eftersom allt inte var kommunala objekt. Jag tog kontakt med stationschefen för den lokala polisen och tillsammans stötte och blötte vi olika idéer. Vi insåg att vi måste börja jobba med människorna för att kunna ändra den rådande kulturen.

Öka den sociala kontrollen

Utgångspunkten för arbetet blev de välkända stroferna från Hjalmar Söderbergs bok Doktor Glas från 1905: 

»Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.«

– Det är precis så det är. Någon eller några vill bli sedda, säger Marie Louise Arendt. Vi drog igång ett samverkansnätverk under namnet Uppsikt Vellinge för att öka den sociala kontrollen, bredda ansvaret och få de som bor och verkar i kommunen engagerade. Alla kan göra något och vi ville förmedla att det inte är coolt att förstöra utan tvärtom – det är coolt att förhindra skadegörelse.

Marie Louise Arendt tog fram enkla laminerade kort i visitkortsformat som delades ut till ungdomarna. På kortet stod telefonnummer till fritidsledarna som förvandlas till fältgrupp på helgerna, nattvandrarna, polisen och en mejladress som går till Marie Louise Arendt men heter tips@vellinge.se. Vuxna, butiker med flera fick liknande kort men i större format.

– Spårar en fest ur, det blir bråk eller en kompis mår dåligt kan ungdomarna direkt kontakta någon som kan hjälpa. De vuxna kan rapportera om de ser skadegörelse eller stimmiga ungdomsgäng som hänger runt. Även kommunens väktare kan rycka in vid behov, säger Marie Louise Arendt.

Tips via Facebook

Hon startade även en Uppsikt Vellinge-grupp på Facebook som fortfarande finns kvar. Till en början användes sidan mest för att informera om olika händelser i kommunen med en uppmaning om att tipsa om vem som låg bakom klottret eller skadegörelsen.

– Det var många som hörde av sig och i de mindre allvarliga fallen lyckades vi faktiskt få reda på vilka det var. Sådant sprider sig också. Jag får fortfarande mycket information den vägen. Det är många som mejlar mig och jag är noga med att tacka efteråt när någon har gjort något bra, särskilt om det är ungdomar.

Eftersom klottret och skadegörelsen har minskat drastiskt har gruppen ändrat form och i dag används sidan mest för att sprida viktig information, till exempel i samband med det stora regnoväder som drabbade Skåne i augusti.

– Det tog cirka ett år innan vårt arbete började ge resultat. Sedan 2008 träffar vi också alla elever i årskurs 8 och pratar om hur de dumma saker de gör nu kan påverka dem i framtiden, till exempel i form av nekat lämplighetsintyg för körkort.

Marie Louise Arendt mobiliserade även frivilliga till den lokala nattvandrarföreningen där såväl kommundirektören som en lokal riksdagsledamot har deltagit. 

– Vitsen med att få med dessa personer var att få publicitet och visa allmänheten att vi gör något och att vi förväntar oss att de också gör det. Jag brukar fråga ungdomarna när vi är ute i skolan vem de tror kan göra skillnad i en kommun. Det brukar bli tyst en lång stund, men sedan säger alltid någon: »Det kanske är vi…«

Vellinge kommun

Vellinge kommun har cirka 33 900 invånare och är uppdelad i fyra områden: Vellinge, Skanör-Falsterbo, Höllviken och Västra Ingelstad.

År 2008 polisanmäldes 342 fall av skadegörelse. År 2013 hade siffran minskat till 204 polisanmälda fall. 

Nummer 6—2014

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2014.