Annons

Du är här

Test med vattendimma.

Vattendimma på nytt sätt

Publicerad2 september 2014  Text Lena Gylfe

Forskning

För drygt tio år sedan presenterade SP en kunskaps­samman­ställning om släcksystem med vattendimma. Nu har rapporten uppdaterats, och innehåller bland annat exempel på ny teknik och nya tillämpningsområden.

Tanken med den förnyade sammanställningen är att överbrygga den kunskapslucka som finns kring släcksystem med vattendimma och de olika användningsområdena.

– Med rapporten vill vi underlätta för dem ute på fältet, att välja rätt system eller systemlösning, säger Magnus Arvidson, projektledare på SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) Fire Research. 

Fördelen med vattendimsystem är mindre vattendroppar, snabbare förångning, bättre kylning av brandgaser och högre absorption av värmestrålning.

– Vattendimma är egentligen inte något nytt, tekniken har funnits sedan 1930-talet. När sedan International Maritime Organization (IMO) efter branden på Scandinavian Star 1990, krävde sprinkler i nya passagerarfartyg – samt retroaktivt i befintliga – växte en jättemarknad för vattendimma fram. 

Utveckling för nya tillämpningsområden

Tillverkare framför allt i USA och Europa såg flera möjligheter i släcksystem med vattendimma: klena rördimensioner, enklare installation och lägre vattenflöden. Under 1990-talet satsades det mycket på forskning och idag har tekniken vidareutvecklats. Exempel på ny teknik är Nano Mist som med en vibrerande platta sönderdelar vatten till mycket små vattendroppar och Q-Fog, ett svenskutvecklat system för befintliga boendemiljöer där det finns ett ökat behov av brandskydd, i vårdboenden eller hemmiljö.

– Under åren har tekniken förfinats och nu introduceras systemen, som även blivit billigare, mer på landsidan. Den största tillverkaren i världen är det finska företaget Marioff Corporation Oy, men flera företag i övriga nordiska länder ligger också i framkant. Orsaken är nog att vi är snabba på att ta till oss ny teknik, säger Magnus Arvidson.

Släcksystem med vattendimma, genom så kallade pop up-munstycken, förekommer allt oftare i flygplanshangarer. 

– När man trycksätter rörsystemet poppar golvmonterade munstycken upp och sprutar vatten över golvet. Det här är en utveckling av befintlig teknik, då man modifierat ett munstycke och funnit nya tillämpningar.

Förmågan att kyla varma brandgaser och absorbera värmestrålning gör att vattendimma är funktionellt i vägtunnlar. Även här har systemutvecklingen varit katastrofstyrd.

– Tidigare ansågs inte sprinklersystem befogade i tunnlar. På SP tog vi fram ett brandskyddskoncept för Södra länken 1994, men vid den tidpunkten ansågs vårt koncept för dyrt i relation till risken. 

System med vattendimma har de senaste fem åren installerats i vägtunnlar i bland annat Paris, Madrid och Moskva.

– Ett skäl kan vara att det går att jobba med lite lägre vattenflöden. Om vattentillgången är begränsad, kan vattendimma vara ett alternativ till vanliga sprinklersystem.

Kostnad och tillförlitlighet

Vattendimma bidrar till mindre vattenskador jämfört med sprinkler. Den fördelen är inte avgörande när vattendimma installeras i parkeringsgarage.

– Bilar är byggda för att klara vattenbegjutning. Att systemet trots detta väljs, hör möjligen ihop med att det ovanpå garaget kan finnas ett kontor eller hotell där system med vattendimma installerats. Man vill ha en helhet för att slippa arbeta med två olika systemlösningar. 

Företaget Marioff Corporation Oy har utvecklat ett system för tunnelbanevagnar, en tillämpning som kräver en vattentank och en tank för kvävgas ombord i vagnen. Kvävgasen används för att trycksätta vattentanken.

– Jag tror att man har sålt systemet till tunnelbanan i Madrid, men den övriga marknaden är förmodligen inte särskilt stor ännu. Det brinner så sällan i tunnelbanan och få länder är beredda att göra en sådan här investering.

Vattendimsystem passar bra för hytterna på passagerarfartyg. I England har man konstaterat liknelsen mellan hytter och fängelseceller och genomfört försök med både fast installerade och manuella brandsläckningssystem, baserade på vattendimma.

– Slutsatsen blev att man bör överväga att välja ett fast installerat och automatiskt sprinklersystem som är provat och påvisats effektivt mot brand i fängelseceller. Mer kunskap krävs dock kring långsamt tillväxande bränder och glödbränder eller brand som producerar stora mängder toxiska brandgaser, men lite värme – och hur detta påverkar miljön i cellen.

Utvecklingen av släcksystem med vattendimma fortsätter. Kritiken mot systemen är kostnad, tillförlitlighet och krävande underhåll. I rapporten redovisas både bra och mindre bra erfarenheter från verkliga installationer.

– Potentiellt kan det vara sämre säkerhet med mer tekniskt komplicerade system. Men i sammanhanget måste jag säga att mer komplexa inte behöver betyda att de är mindre tillförlitliga, utan helt enkelt att de kräver mer frekventa kontroller och underhåll, avslutar Magnus Arvidson.

»Vattendimma är egentligen inte något nytt, tekniken har funnits sedan 1930-talet.«

Ger säkrare tunnlar

Förmågan att kyla varma brandgaser och absorbera värmestrålning gör att vattendimma är funktionellt i vägtunnlar. Även här har systemutvecklingen varit katastrofstyrd i och med bland annat bränderna i Mont Blanc-tunneln, mellan Frankrike och Italien, 1991 och Sankt Gotthards­tunneln, i Schweiz, 2001.

Nummer 5—2014

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2014.