Annons

Du är här

Läktare 1 utrymmer via blå pilar och läktare 2 och 3 utryms vid röda pilar.

Att utrymma 65 000 på 8 minuter

Publicerad11 april 2014  Text Karin Wandrell

Larm och utrymning

Sedan Friends Arena i Solna invigdes 2012 har den fått både ris och ros. Men nu börjar rutinerna sätta sig, även om en multiarena som Friends alltid ställer höga krav på alla involverade.

Mitt i den blivande Arenastaden i Solna ligger Friends Arena, som kommer att vara omringad av entrébyggnaden Gaten, det 26 våningar höga Quality Hotel, fem höghus med bostadsrätter, Vattenfalls nya huvudkontor samt Mall of Scandinavia, Nordens största köpcentrum.

Staffan Bengtsson och Karl Harrysson på Brandskyddslaget har båda arbetat med projekteringen av arenan och är överens om att det invändiga brandskyddet har varit den minst svåra biten. Den största utmaningen har varit hur man ska kunna utrymma på åtta minuter. Totalt kan arenan ta emot 65 000 besökare varav 25 000 på planen.

– Vart ska en publik motsvarande hela Borås befolkning ta vägen utomhus vid utrymning? säger Staffan Bengtsson. Det är något vi har tittat mycket på eftersom det inte får uppstå proppar utanför. 

Arenan består av åtta plan varav tre läktarnivåer som alla ska utrymma bakåt till respektive foajé. Varje foajé är en egen brandcell utom läktare ett, som är en del av arenarummet. I varje foajé finns åtta utrymningstrapphus som går direkt till plan tre, som ligger i nivå med utsidan, där dörrarna leder ut i det fria. Eftersom varje trapphus är separat blir det aldrig någon krock i flödena, något som däremot kan uppstå på torg­ytan, eller Kragen som den också kallas, när gästerna kommer ut i det fria.

– Förutom kraven som ställs i BBR (Boverkets byggregler) på maximala gångavstånd och analytisk dimensionering följer arenan även den engelska Green Guide (The Guide to Safety at Sports Grounds) som fungerar som grundmall för hur man bör tänka, säger Karl Harrysson. Den bygger på en maximal tillåten förflyttningstid på sex minuter från påbörjad utrymning tills det man når ett brandavskilt trapphus eller är utomhus.

Stor hänsyn har också tagits till rullstolsburna när det gäller frångänglighet. För att underlätta utrymningen finns särskilda utrymningshissar, utrymningsplatser och »väntplatser« utanför arenan. 

Testat olika scenarier

Eftersom arenans entréer mot läktarplan ligger cirka 10 meter högre upp än de närliggande gatorna har trapporna fått en bredd på cirka 10–20 meter kring entrétorget och försetts med barriärer, räcken och vilplan för att minska risken för fall och trängsel i trapploppen.

– Alla är införstådda med att det kommer att bli köer i området, men det handlar mer om komfort än om säkerhet. Vårt jobb har varit att visa att det går att komma ut från arenan, inte att man får köa till pendeln, säger Karl Harrysson.

Arenan är försedd med heltäckande sprinkler förutom i själva arenarummet, brandlarm och olika rökkontrollsystem som brandgasventilation, tryckavlastning och trycksättning. 

– Räddningstjänsten kan köra in sina bilar direkt på planen om det skulle behövas och även komma in via Kragen, säger Staffan Bengtsson. Det finns även särskilda insatstrapphus för räddningstjänst och polis som går från plan ett till plan åtta liksom trycksatta brandkårsposter inne i arenan, i trapphus, lastgatan och på planen.

För att kontrollera brandgasventilationen har så kallade hot smoke-test gjorts i bland annat arenarummet och i en foajé på plan tre. De visade att brandgasfläktar med en sammanlagd kapacitet på cirka 30 kubikmeter per sekund och sektion väl hindrade röken från att sprida sig till arenarummet.

Både Staffan Bengtsson och Karl Harrysson tycker att de har lyckats få till en stabil, flexibel lösning.

– Vi har tittat på konstruktionen och letat efter tänkbara brandscenarier och tycker att det borde fungera bra. En lärdom vi kan ta med oss är att eventkunskapen inte har funnits med i projektet från början, säger Staffan Bengtsson. Vi har utgått från tio grundscenarier, men fantasin är oändlig hos eventfolk så vi blir involverade om något avviker för mycket. Det har varit ett jättespännande projekt, det största jag har jobbat med.

En lärokurva

Stefan Wittberg är Safety Manager på Friends Arena sedan ett år tillbaka och hans huvudansvarsområde är brand- och utrymningsfrågor. Ett bevakningsföretag sköter skalskydd, patrullering och hjälper också till som utrymningsvärdar vid evenemang.

Friends Arena har vid ett flertal tillfällen blivit kritiserade i pressen för bristande säkerhet, särskilt vid hemgång efter event. Efter Swedish House Mafias konsert när arenan var nyöppnad 2012 skrev till exempel Aftonbladet att: »Friends Arena är inte i närheten av att uppfylla säkerhetskraven. Folk trängdes, klämdes och grät. Ansvariga vakter hade panik i blicken.«  Även vid andra evenemang har samma kritik återkommit.

– Jag vill tydliggöra att det är arrangören och inte arenan som ansvarar för säkerheten vid olika arrangemang. Min uppgift är att fungera som ett filter och jag kan avråda eller föreslå saker, men jag kan bara bestämma över utrymnings- och brandfrågor, säger Stefan Wittberg. I stora folksamlingar kan det lätt uppstå obehag vid trängsel, men vi övervakar hela tiden flödet av människor och det har aldrig uppstått en situation som varit kritisk ur säkerhetssynpunkt. När det gäller Swedish House Mafia gjorde vi vissa justeringar efter den första konserten för att få ett bättre flöde på gästerna.

Han menar att hela 2013 har varit en lång lärokurva. Nytt för i år är en standardisering av evenemangsprocessen för att förbättra gästernas upplevelse vid de olika evenemangen.

Känner sig trygga

Inför varje event förs diskussioner med ambulans, polis, räddningstjänst, vaktbolag och trygghetscentralen för Storstockholms lokaltrafik. I ledningscentralen på arenan finns polis alltid på plats under eventet och ibland deltar även ett samverkansbefäl för räddningstjänsten.

– All personal på arenan är utbildad i brandskydd, första hjälpen och hjärt-lungräddning. Arrangören blir informerad om var hjärtstartare och sjukvårdsstationer finns, hur sambandet fungerar och vilken uppgift de har om något inträffar.

De egna undersökningar och enkäter som arenan har gjort visar att säkerheten fick 4,4 poäng av 5 efter fotbollsmatchen mellan Sverige–Portugal och konserten med Elton John.

– Det är ett bevis på att folk känner sig trygga och säkra härinne, säger Stefan Wittberg.

Som före detta fotbolls­domare har han sett många arenor, både i Sverige och utomlands och menar att Friends Arena är en av de bästa. 

– Jag har pratat både med UEFA-medlemmar (Union of European Football Associations) och internationella domare som alla tycker att Friends Arena är fantastisk. Men självklart tar vi till oss av den kritik som kommer och försöker förbättra oss. Vår målsättning är att det ska vara den absolut tryggaste miljön för gästen. 

Komplex byggnad

Leif Malmström, brandinspektör i Storstockholms brandförsvar med placering på Solna brandstation, är glad att gamla Råsunda har ersatts med en ny modern arena.

– Råsunda var bra utifrån de förutsättningar som rådde när arenan byggdes, men Friends är »top of the line« även om det självklart finns en hel del frågeställningar som måste hanteras. Brandskyddslaget har gjort ett fantastiskt arbete och tagit höjd på ett sådant sätt att brand inte utgör det stora bekymret.

Han har själv varit involverad i arenan sedan den gick över i förvaltningsskedet och menar att det är många saker som måste beaktas.

– Vad vi kan göra och vad som görs fortlöpande inför event är att vi kan yttra oss vid tillståndstillfället efter remiss från polisen. Det gör att vi kan läsa in oss på vilken typ av event det handlar om och hur arrangör och arena säkerställer att besökarna kan känna sig trygga. Nu är vi inne på andra varvet, vilket ger trygghet i planeringen för vår del på grund av tidigare kunskap, men det är klart att en multiarena som Friends ställer höga krav. Det är väldigt tvära kast – ena dagen är det fotbollsmatch och nästa speedway. På Råsunda var det i princip bara fotboll.

När arenan öppnade 2012 satsade räddningstjänsten mycket på kunskapsorientering om byggnaden i sig, exklusive engagemang. Alla operativa grupper på Solna brandstation och de närliggande distrikten deltog, för att så många som möjligt skulle få skälig kunskap om byggnaden och dess förutsättningar. Solna brandstation gör dessutom fortlöpande orientering på arenan inför och under evenemang i insatsförberedande syfte.

Vardag eller fest

Det finns fastställda vägar för blåljusorganisationer under evenemang så att det alltid ska gå att ta sig fram i händelse av larm.

– Vi skiljer på arenan i vardag och arenan under fest, säger Leif Malmström. Första styrkan går alltid till vaktkuren vid gate ett under hotellet där checkpoint ligger, om inte annan information har kommit från arenan. Vid högriskevenemang har vi även ett samverkansbefäl på plats i ledningscentralen som stöd för den operativa chefen på SSBF:s ledningscentral i händelse av insats.

Arenan har fyra gater som kan användas för att släppa ut de personer som befinner sig på planen. Live Nation, en av de största arrangörerna, håller alltid en av dem tillgänglig för räddningstjänsten om de skulle behöva ta sig in den vägen.

Leif Malmström har också ett nära samarbete med sin gamle kollega Stefan Wittberg.

– Vi delar grundläggande värderingar när det gäller brand- och utrymningssäkerhet. Nu går vi in på andra året och vet mer vad som gäller och vad vi kan förvänta oss. Det är svårt att göra realistiska övningar på en så stor arena. Istället pratar vi ihop oss inför evenemangen och har säkerhetsgenomgångar tillsammans med arrangören och arenan där alla blåljusorganisationer som operativt ska hantera en situation deltar. Det är sällan vi behöver frångå standardrutinerna.

Masspanik största risken

Det värsta scenario Leif Malmström kan tänka sig är att det ska uppstå en för stor och snabb rörelse i publikmassan under ett event eller vid en utrymning så att folk skadar sig.

– Jag är mer orolig för det än för bränder. Hela arenan är kameraövervakad och så fort brandlarmet går visas direkt vad som händer på en skärm inne i ledningscentralen. 

Han fortsätter:

– Skulle det brinna i ett förråd nere i en av lastgatorna kommer publiken inte ens att märka att något har inträffat. Brandlarmet indikerar, väktare dirigeras till platsen och agerar. Det ger en tidig manuell släckinsats med sprinkler som stöd om det behövs samtidigt som räddningstjänsten är på väg. 

En annan utmaning är högriskevenemang som till exempel vissa fotbollsmatcher då det lätt kan uppstå ordningsstörningar om två supportergäng skulle drabba samman ute på Kragen.

– Är vi då tvungna att göra en insats måste polisen först säkra så att vi kan gå fram och jobba. Med så många människor på plats är det klart att det blir stökigt, men själva arenan i sig är jag inte orolig för. Den är byggd för att klara publikantalet och det finns ett antal barriärer för att säkra att besökare kan ta sig ut på ett tryggt och säkert sätt.

Pågående process

Ännu är inte bygget runt arenan helt klart och Leif Malmström träffar därför delar eller hela samverkansgruppen för Arena­staden var fjortonde dag.

– Vi diskuterar ett antal olika frågor löpande eftersom vardagen ständigt förändras därnere. Vi måste beakta alla tillkommande scenarier som kommer att växa över tid i vår strategi för att kunna bemöta eventuella problem eftersom alla verksamheter påverkar varandra.

Samtidigt påpekar han att räddningstjänsten inte är en del av utrymningen utan att arenan ska klara det själv.

– Jag är cyniker så jag säger att allt som kan hända kommer att hända. Frågan är bara när och i vilken omfattning, men jag är beredd att påstå att även om en brand uppkommer så kommer den inte ges möjlighet att växa av två skäl – sprinkling och manuell insats.

Ny aktör tar över driftbolaget

Den 18 mars meddelade de nuvarande driftsägarna med Svenska Fotbollförbundet i spetsen att det franska internationella bolaget Lagardére Stadium Solutions tar över driften av Friends Arena. Bara under 2013 gick driften av arenan back med 203 miljoner kronor och totalt sedan starten rör det sig om över 600 miljoner kronor. Svenska Fotbollförbundet kommer dock att kvarstå som en av ägarna till själva arenan (fastighetsbolaget).

Nummer 3—2014

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2014.