Annons

Du är här

Boverket kan stoppa eldstadsrelaterade bränder!

Publicerad27 februari 2014  Textmup

Debatt

Av de 3 000 bränder i hus som inträffar varje år kan 43 procent härledas till eldstaden. En stark bidragande orsak är att den tillåtna temperaturen på brännbara byggdelar och skorstenens utsida är på tok för hög.

Med dagens regler får skorstenens utsida vara 100 grader vid normaldrift, och de de brännbara byggdelarna högst 85 grader. Fastighetsägare vilseleds att tro att deras eldstäder är brandsäkra, när många eldstäder i själva verket är en ren brandfara.

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), räddningstjänsten, försäkringsbolag och branschen satsar mycket pengar och resurser på att informera om hur man ska använda sina eldstäder. Det är bra och det behövs ett fortsatt förbyggande arbete, men om man verkligen vill minska antalet eldstadsrelaterade bränder borde man arbeta för att ta bort »roten« till det onda. Det vill säga Boverkets gällande regel om hur hög temperatur brännbart material får exponeras för.

Dessutom bör man se över hur hög temperaturen får vara på skorstenens utsida för att ändå uppfylla gällande krav i Boverkets Byggregler.

Steka ägg på skorstenen

Med dagens regler går det i princip att steka ägg på skorstenens utsida, vilket borde ses som ett tecken på att något är galet med regelverket. Innan dagens regelverk tog form fanns det under flera sekel krav på att skorstenen bara fick bli upp till 70 grader varm på utsidan vid normaldrift och att det skulle finnas 10 cm säkerhetsavstånd till närmaste brännbara byggnadsdel. Man behöver inte vara sakkunnig specialist för att förstå varför det brann mindre förr!

EU styr

Idag är det EU:s regelverk som styr och även om övergången från tidigare detaljregler till dagens funktionsregler är generellt positivt behövs det nationella regler som är anpassade efter verkligheten. Brandskyddet runt eldstäder och skorstenar är med all tydlighet ett av dessa områden.

Att något har blivit för varmt om något annat börjat brinna kan alla förstå. Lösningen är enkel och bygger på sunt förnuft och erfarenhet – för att minska eldstadsrelaterade bränder måste vi ändra de befintliga reglerna. Det innebär inte ökade byggkostnader, sätter inte den fria konkurrensen ur spel eller styr lösningarna så att bara nationella producenter och byggare kan uppfylla kravet och möjliggör fortfarande fri handel av CE-märkta varor.

Sänk maxtempen

För att inte ingripa i diverse EU-standarder för byggmaterial ligger lösningen i att sänka dagens angivna maxtemperatur på brännbara byggnadsdelar, eftersom detta är ett nationellt krav som vi själva bestämmer över. Vi måste därför ta ett gemensamt krafttag och ta fram ett anpassat gränsvärde efter när det faktiskt börjar brinna. Vi måste ta fram regler som skapar en trygg och brandsäker bostad!

Kristian Morell,
Ordförande Sveriges
Skorstenshantverkares Förening

Ulf Jonsson,
VD Nordiska Skorstensprodukter

Nummer 2—2014

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2014.