Annons

Du är här

Skulle du vilja bli opererad av en bilmekaniker?

Publicerad24 januari 2014  Text Peter Bratt

Debatt

Förra året rapporterades nästan 4 000 bränder i bostäder som uppstått på grund av elrelaterade fel till Svensk försäkring. Och enligt SIS, Swedish Standard Institute, skadas eller avlider cirka 300 personer i Sverige varje år till följd av elolyckor, varav nästan hälften är lekmän.

Statistiken talar sitt tydliga språk och jag blir inte förvånad när jag hör Elektriska Installatörsorganisationen, EIO, berätta att deras medlemsföretag dagligen vittnar om farliga elinstallationer gjorda av hemmafixaren. I en undersökning genomförd av EIO, svarade 34 procent att de gör elarbeten hemma utan behörighet.

Att det enkelt går att köpa elprodukter i närmaste varuhus ökar den händiges incitament att göra jobbet själv, helt utan vetskap om konsekvenserna om en lekman utför elarbetet själv. Och i varuhusen finns det låg kunskap om elprodukterna.

Även det ökande inflöde av elprodukter via internethandel ökar risken för att det ska sluta illa då dessa produkter marknadsförs i Europa utan att uppfylla de krav som EU ställer. Ett annat problem är byggfirmor som inte orkar vänta på att elinstallatören kommer på plats och istället själva fixar med installationen. Många gånger görs detta på grund av okunskap, man vet inte vad man får och inte får göra. Och det har den som beställt jobbet många gånger ingen aning om, utan tror att det är en elektriker med behörighet som utfört arbetet.

Förenat med livsfara

Man vill ha det snyggt och det ska vara billigt och då väljer många att göra jobbet själv – utan att veta om att det är förenat med livsfara. Jag kan inte annat än att likställa det här sättet att köpa elprodukter med att det skulle vara som att gå till apoteket eller köpa medicin via internet utan bipacksedel eller en ordination från läkaren om hur medicinen ska intas.

Och jag håller med EIO om att utbildning av personalen på varuhusen i hur behörighetssystemet fungerar är bra, men det räcker inte. Kräv även att elen besiktigas, precis som väggar och golv besiktigas vid exempelvis husförsäljning och inför obligatoriska varningstexter på alla elprodukter som säljs i butik och via internet. Det borde också vara obligatoriskt med en elbesiktning på hus som ska renoveras och är äldre än fyrtio år. Samt få till en lagstiftning kring hur elprodukter säljs, av vem och vem som i slutändan får installera dem.

Rätt person på rätt jobb

Det här är ett sätt. Målsättningen är att det ska vara lika självklart att vända sig till en professionell elinstallatör som att vända sig till kirurgen när man ska opereras. Det handlar om att låta rätt person göra rätt jobb.

Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar

Nummer 1—2014

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2014.