Annons

Du är här

Stora risker inom livsmedelsbranschen

Publicerad18 oktober 2013  Text Lina Broström

Lantbruk

Bristerna i livsmedelsbranschens förebyggande brandskyddsarbete är många. Det visar en nyligen utgiven sammanställning av brandinspektioner som Anticimex har gjort.

– Det gäller att ha rutiner. Mycket pengar finns att spara, säger Lasse Larsson, risk manager på Lantmännen som satsar stort på brandförebyggande arbete.

När Anticimex, en av Sveriges största aktörer inom förebyggande brandsäkerhet, undersökte brandsäkerhet på 1 600 företag inom livsmedelsbranschen var resultatet nedslående.

Samtliga granskade företag påvisade brister. Det gällde till exempel elektriska installationer, hanteringen av brännbart material och blockerade utrymningsvägar.

Lasse Larsson på Lantmännen är dock inte förvånad. De känner till dessa problem och en rad andra.

– I löpande produktioner händer det saker hela tiden, saker går sönder och mängder av material ska hanteras. Det gäller att ha rutiner för att hela tiden följa upp verksamheterna, säger han.

Svåra konsekvenser

Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. De ägs av drygt 33 500 svenska lantbrukare och har verksamhet på 450 platser i 22 länder.

Koncernen har gjort skadeförebyggande arbete till prioritet. De förstår farorna som de annars utsätter verksamheten för.

– Vi brottas mot en rad risker, men bränder är kanske den skadetyp som slår hårdast mot produktionskapaciteten och får stora och långtgående konsekvenser. Därför är det stort fokus på det området i vår organisation.

Bland annat kan en dammexplosion i en kvarn leda till en allvarlig brand. Ugnar i bagerier är en annan väsentlig riskfaktor.

2005 drabbades ett av deras bagerier i Örebro av en allvarlig brand. Skadan kostade totalt 86 miljoner kronor i egendomsskador, saneringskostnader och förlorade försäljningsintäkter när hela bageriet tvingades stänga i tre månader.

Kontinuitet är nyckeln

Lantmännen gör i genomsnitt en kontroll i veckan i deras olika verksamheter. Ett 30-tal av dessa är inom livsmedel, där brister kan ge de största konsekvenserna för koncernen. Besiktningsarbetet är ett arbete som aldrig tar slut, förklarar Lasse Larsson.

– Med många olika verksamheter finns många olika risker. Och med en så stor koncern där det hela tiden börjar nya personer krävs att vi har ett stort skadeförebyggande arbete och att det sker kontinuerligt.

Koncernen har därför utvecklat interna riktlinjer för att kontrollera anläggningarna. De för protokoll för att på så sätt kunna se både vad som ska göras och vad som förbättras av deras arbete.

– När vi identifierar brister dokumenterar vi dem. Då har vi med oss dem i bagaget. Och alla skador som inträffar gör vi utredning kring för att förstå varför de inträffade. Först när vi förstår dem kan vi hantera och förebygga dem, säger Lasse Larsson och fortsätter:

– Det är inte bara att peka på saker som bör åtgärdas. Det viktiga är att få de som är ute i verksamheterna att förstå varför det ska åtgärdas. Förstår man varför så kommer arbetet att förbättras naturligt. Sedan kommer vi tillbaka och följer upp arbetet.

Rutiner är mantrat

Tydliga rutiner är något som Lasse Larsson understryker gång på gång. Det är rutiner som gör att problem i det dagliga arbetet kan fångas upp och förståelse skapas.

– Ju mer man ser och åtgärdar, desto fler lösningar är möjliga att hitta för att undvika dem i framtiden. Till exempel sätta upp skyddsplåt där elektronik körs sönder.

Men det är inte bara skador som redan inträffat som analyseras. På Lantmännen är det proaktiva arbetet en byggsten för framgång. När de är ute och besiktar verksamheterna identifierar de nämligen också tänkbara risker. Därför arbetar de för att komma på nya lösningar för potentiella situationer, såsom etanolbränder som kan ha mycket snabba och förödande förlopp.

– Vi tycker att det är värt att lägga pengar och energi på att försöka förstå hur de händelserna utvecklar sig och vad man kan göra åt dem, redan innan de händer. Vi försöker påverka och få igång projekt i samarbete med exempelvis MSB och vara delaktiga i dem.

Lantmännens arbete ger resultat. Till exempel har de lyckats minska den sammanlagda mängden risker och därmed skadekostnader.

– Vi kan mäta och se förbättringar från år till år. Det sparar också mycket pengar, både när det gäller skadekostnader och genom att försäkringspremien sänks. Då ser vi att vårt arbete har effekt, att det vi gör leder till något, säger Lasse Larsson.

Nummer 6—2013

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2013.