Annons

Du är här

Ny EU-standard för spisvakter på gång

Publicerad20 september 2013  Text Karin Wandrell

Bostadsbränder

Köket är den vanligaste brandplatsen i hemmet. Varje år sker cirka 1 300 spisbränder i Sverige. Nu är en ny europeisk standard för brandskydd på elektriska spisar på gång som förhoppningsvis träder i kraft redan 2014.

Elsäkerhetsverket har jobbat med frågan om en gemensam standard för spisvakter i tio år. Margareta Willbergh är med i den arbetsgrupp som bildades ur den Nordiska kommittén för samordning av elektriska säkerhetsfrågor och som är ett informellt samarbete mellan säkerhetsmyndigheterna i de nordiska länderna.

– Norge har kommit längst inom detta område. Där införde man en ny rekommendation (NEK 400) 2010 som är på väg att bli bindande och som innebär att spisvakter ska vara standard vid nybyggnation eller renoveringar. Nu hoppas vi att hela EU ska följa efter.

Arbetsgruppen ingår i den tekniska standardiseringskommittén Cenelec/TC 61, som har hand om standardiseringsfrågor kring hushållsprodukters säkerhet.

– Vi har kommit så långt att det har tagits fram ett förslag och en omröstning har skett, men jag vet ännu inte resultatet av denna, säger Margareta Willbergh.

I förslaget finns två alternativ till standardiserade lösningar. Det första rör integrerade sensorer som känner av överhettning och då stänger av spisen. Det andra förslaget har, förutom sensorer, också en inbyggd typ av sprinkler i fläkten som med hjälp av en särskild vätska kväver eldslågor.

Säkert system

Båda lösningarna har testats och utformats så att brandskyddssystemet inte ska leda till falsklarm för att undvika att användarna stänger av funktionen. Innan strömmen till spisen stängs av utlöses därför ett larm så att den boende själv kan avgöra om det verkligen är fara på färde eller inte. Systemet är också utformat för att kunna känna av brandfara även om en kastrull på en annan platta »skuggar« sensorn. Tanken är att den nya standarden ska vara integrerad i nya spisar och fläktar, men den ska även kunna monteras på befintliga spisar och fläktar vid till exempel renoveringar. Flera stora spistillverkare är intresserade och deltar i utvecklingen av det nya systemet. Samma säkerhetsprinciper är även fullt möjliga att integrera i gasspisar som är mycket vanliga i södra Europa.

Om förslaget till ny standard går igenom kommer vanliga spisar att finnas parallellt med säkerhetsspisar under en övergångsperiod.

– Jag tycker att det är mycket bra om det går att få fram en lösning eftersom det kommer att rädda liv, säger Margareta Willbergh. Vi har arbetat länge med frågan i Norden och ser den nya standarden som en stor framgång.

Spisvakt

En spisvakt är en teknisk anordning som övervakar spisen och vid risk för brand antingen ska påkalla en åtgärd från omgivningen eller bryta elförsörjningen till spisen innan en brand har hunnit uppstå. Spisvakter är ofta diskret utformade för att synas så lite som möjligt i köket och kräver inte mycket utrymme. En godtagbar spisvakt skiljer sig från en spistimer på så sätt att den utöver att enbart bryta strömmen efter en viss förinställd tid också kan detektera brandfara på andra sätt. Spisvakter kan ha detektorer som reagerar på rök, värme, rörelse, eller en kombination av dessa. Dessutom kan en spisvakt vara kompletterad med ett släcksystem som kan släcka de eventuella bränder som trots allt uppstår på spisen.

Nummer 5—2013

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2013.