Annons

Du är här

Sätt eldaren i centrum!

Publicerad6 september 2013  Text Björn Björkman

Debatt

Förr tillverkades eldstäderna av erfarna personer som var vana att elda från barnsben. Idag optimeras eldstäder och skor­stenar för att de ska uppfylla funktionskraven till lägsta möjliga pris och användarna har kanske aldrig tidigare eldat. Det finns 1,7 miljoner lokaleldstäder och antalet ökar för varje år. Men att köpa, installera och elda blir allt mer krångligt.

Testmetoderna bör vara utformade så att de liknar verklig eldning. Om man vid testen skapar draget med fläkt och sedan eldar en kall vinterdag råder helt olika förhållanden. Med ett välisolerat bjälklag kan branden sedan vara nära.

En kamin är inte utformad för att endast elda den vedmängd som den är testad för. Utan att medvetet överelda kan dubbla mängden ved användas och rökgastemperaturen lätt nå temperaturer på över 600°C från en eldstad som enligt testen avger 350°C.

Köpa rätt är inte lätt

Förr hänvisades till typgodkända eldstäder och skorstenar, nu är det mer kompli­cerat. Köparen måste veta skillnaden mellan Typgodkänt, CE-märkt, P-märkt, Svanen-märkt, Byggcertifikat eller Provad av SP och kontrollera att den CE-märkta kaminens utsläppsvärde är tillåtet i Sverige.

Det är inte bara brandskyddskapitlet i Boverkets byggregler (BBR) som ska uppfyllas utan även kraven i kapitel 3, 6 och 8. Tyvärr är inte BBR till hjälp för en osäker köpare. BBR anger funktionskrav och i de allmänna råden hänvisas till åtta standarder som totalt kostar 15 000 kronor. Flera av standarderna har bara rubriken på svenska, övrig text är på teknisk engelska.

Visa säljare hänvisar till tysk standard för material i Sverige. Det är få som vet att ytskiktsklass B 1 enligt DIN 4102 är sämre än D-s2, d0 enligt EN 3501.

En gipsvägg i EI 60 är en dålig skyddsvägg intill en kamin. Gipsskivor tål bara att utsättas för 45 grader under längre tid. Det finns dock andra material som är bättre som skyddsvägg.

En skorsten får vara otät

Täthetskravet N2 godtar flera centimeterstora hål i en villaskorsten. Då är det viktigt att det är undertryck mot omgivningen och att hålen inte är i bjälklaget. Tillåten vedmängd som får eldas varierar mellan 1,8 och 3 kg per timme om fukthalten är 20 procent. Vinterdagar då draget är som bäst är risken stor att vedmängden och därmed även brandrisken blir mycket större.

Att elda är för den ovane som att försöka köra 50 km/h på en tom motorväg i en ny bil utan hastighetsmätare.

Om inte eldaren är i centrum för myndigheter och standardiseringen kommer antalet eldstadsrelaterade bränder att öka.

Björn Björkman,
Brandskyddsföreningen

Nummer 5—2013

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2013.