Annons

Du är här

Så ska Sverige aktiveras

Publicerad28 januari 2013  Text Lina Broström

Bostadsbränder

Sov gott. Vakna fort. Det är parollen för att få Sveriges befolkning att ta eget ansvar för sin brandsäkerhet – och en del i den långsiktiga kampanjen Aktiv mot brand som syftar till att höja svenskarnas kunskap.

I Sverige rycker räddningstjänsten ut till cirka­ 6 000 bostadsbränder varje år och drygt 100 personer omkommer i bostadsbränder. För att undvika bränder och dödsfall är kunskap om hur man förebygger brand och hur man ska agera om något händer­ av stor vikt. Med anledning av detta­ fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i november 2009 i uppdrag av regeringen att, i samverkan med berörda myndigheter och organisationer, ta fram en ­nationell strategi för hur brandskyddet kan stärkas genom stöd till privatpersoner. Som ett led i detta arbete drog kampanjen Aktiv mot brand igång den 1 december 2012.

Det är en nationell och långsiktig kampanj som ska bidra till att öka människors­ kunskaper och motivera till  ett aktivt, personligt ansvar för det egna brandskyddet.

– För att skydda liv och hem mot brand är individens egen kunskap om brandskydd viktig. Alla i Sverige bör veta hur man skyddar sig mot brand och hur man agerar om det väl händer, säger Alexandra Johansson på MSB,  som är projektledare för kampanjen.

Bakom satsningen står, förutom MSB, också Brandskyddsföreningen, Brandvarn­are­Gruppen, Sveriges allmännyttiga bostads­­företag (SABO), Svensk försäkring, Läns­styrelserna och räddningstjänsterna i Sverige.

– När budskapet kommer från fler kanaler och med fler avsändare ges möjlighet för större spridning runt om i landet. Tanken är att ju fler vi är som använder samma budskap samtidigt desto större blir effekten, ­säger Alexandra Johansson.

Budskap som känns

Kampanjen bygger därför också på samarbete­ med lokala, regionala och nationella­ aktörer som på olika sätt arbetar med brandskydd. Aktiv mot brand kan till exempel användas av räddningstjänsterna i deras förebyggande arbete, i bostadsbolagens introduktioner för nya hyresgäster och i försäkringsbolagens information om brandskydd. Redan från start engagerade sig ett 50-tal verksamheter.

– Det är över förväntan med tanke på den korta förberedelsetiden. Kampanjen­ har till exempel gått på alla lokaltåg i Skåne,­ som bussreklam i Luleå och Växjö och på digitala tavlor på centralstationerna i våra stora städer. Ett par räddningstjänster har till och med klätt sina fordon med budskapet.

I Aktiv mot brand finns gemensamt kampanjmaterial som kan användas vid ett par tillfällen under ett år. Medverkande organisationer väljer sedan själva vilka aktiviteter som passar för deras deltagande.

Materialet skiljer sig från tidigare manér från myndigheten när det kommer till budskap och utformning.

– Vi kommunicerar vardagsnära berättelser för att väcka en igenkänning och därigenom intressera och beröra. Förut­ har budskapen egentligen endast varit in­struktioner.

Stort genomslag

Till kampanjens första del, som hand­lade om att ha en fungerande brandvarnare, användes situationen sova i kombination­ med relationer som man är rädd om. Språ­ket är enkelt för att alla ska ta till sig budskapet.

– Sedan upplyser vi om några enkla saker­ att ha koll på. Det tror vi leder till en mental notering som ökar möjligheterna att ändra ett beteende. I kombination med upprepning kan motivationen växa.

I det nationella materialet ingår affischer, banners och butiksmaterial, men också reklamfilm. I första filmen syns tv-profilen Anders Öfvergård, även känd som Arga snickaren. Den har fått stor spridning via sociala medier och setts över 280 000 gånger på Youtube.

– Det genomslaget i sociala medier hade vi aldrig kunnat drömma om.

Tre prioriterade målgrupper

En undersökning genomförd av undersökningsföretaget Markör visar att få invånare i Sverige uppfattar brandriskerna som kan uppstå i deras närhet. Det finns också kunskapsluckor när det kommer till vad man ska göra om det börjar brinna.

Var fjärde svensk kontrollerar heller aldrig sin brandvarnare. Det visar en undersökning med 1 500 personer som Aktiv mot brand genomförde under november 2012.

Därför riktar sig kampanjen till en bred allmänhet, men med tre prioriterade målgrupper. Dessa är vuxna med begränsade kunskaper i svenska språket och brandsäkerhet, unga som nyligen har flyttat hem­ifrån samt seniorer som ofta bor hemma allt längre.

– Det är grupper som vi har sett är i behov av riktad information, säger Alexandra ­Johansson och fortsätter:

– Unga mellan 18 och 29 år utmärker sig negativt i undersökningar sett till kunskaper, beteenden och attityder kring brandskydd. De som nyligen flyttat hemifrån har dålig koll, då föräldrarna tidigare har tagit ansvar för brandsäkerheten.

På grund av detta kommer riktade budskap mot unga gå ut särskilt kring terminsstarterna för universitet och högskolor, då många får sitt första egna hem.

Men redan första reklamfilmen gav effekt.

– Vi ser att vi har nått unga och att de börjar prata om brandsäkerhet. Nästa steg är att de också gör något åt det. Har de inte redan gjort det, tror vi att kampanjen – genom upprepning och långsiktighet – ger resultat.

Sträcker sig över flera år

Kampanjen Aktiv mot brand är avgränsad till att arbeta med bostadsbränder. Målet är att de ska minska i antal genom att kunskaper förbättras. Befolkningens kunskaper kommer att mätas­ genom kontinuerliga undersökningar.

Den inledande kampanjperioden är på tre år, men tanken är att Aktiv mot brand ska leva vidare även efter periodens slut.

Fyra aktivitetstillfällen per år

  • Höstterminsstarten för högskola och universitet
  • Brandskyddsveckan
  • FN:s internationella äldredag, 1 oktober
  • Brandvarnaredagen, 1 december

Nummer 1—2013

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2013.