Annons

Du är här

– Om fler känner till riskerna i hemmet kan fler förebygga och se till att bränder inte startar, säger Alexandra Johansson, projektledare hos MSB, som arbetar med kampanjen Aktiv mot brand.

Glöm inte att släcka!

Publicerad30 november 2012  Text Lina Broström

Bostadsbränder

Pepparkakor, glögg och mys i all ära. Men julen är också en tid då bostadsbränderna ökar.

När mörkret sänker sig tänder vi gärna ljus. Särskilt i december vill vi skapa mysig julstämning med olika typer av ljus. Men det för med sig risker.

Varje dag sker ungefär 17 bränder i hemmiljöer. Siffror från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, visar att bostadsbränder ökar dramatiskt under december. Levande ljus ökar också som brandorsak och 50 procent av alla bostadsbränder som orsakas av levande ljus inträffar i december.

– Många är lite stressade så här års och det kan vara lätt att glömma att släcka ljusen. Det kan få allvarliga konsekvenser, säger Hasse Andersson, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Glömd spis riskfaktor

Även julens matlagning står för en brandrisk i hemmamiljöer. Den vanligaste brandorsaken vid bränder i flerbostadshus är nämligen den glömda spisen, som orsakade en femtedel av bränderna 2011, visar statistik från MSB.

– Stäng av spisplattan om det ringer eller barnen ropar. Lämna inte plattan på utan uppsikt. Det kan leda till torrkokning som kan orsaka brand, säger Hasse Andersson.

Tyvärr är olyckan ändå framme ibland. En brand i ett hem kan gå snabbt från antändning till rejäl brand. Då kan en fungerande brandvarnare vara en billig livförsäkring.

– Alla bör ha minst en hemma. Att kontrollera så att den fungerar är enkelt. Det är bara att trycka på knappen så testar man den. Låter den så fungerar den, säger Hasse Andersson.

Han tycker att alla ska fråga sig: vad gör jag om det börjar brinna?

– Alla bör veta hur man skyddar sig mot brand och hur man agerar om det börjar brinna hemma, säger han.

Kampanj för kunskap

Det är också avsikten med den kunskapshöjande kampanjen Aktiv mot brand som startade den 1 december. Den syftar till att motivera vuxna att ta aktivt ansvar för sitt eget brandskydd och öka kunskapen om brandrisker i hemmet.

– Genom att kommunicera vardagsnära berättelser vill vi fånga människors intresse med känslan den här gången. Det tror vi kan motivera människor till att bland annat testa sin brandvarnare oftare. I en brand kan du faktiskt förlora det käraste du har, säger Alexandra Johansson, projektledare hos MSB.

Kampanjen är ett samarbete mellan MSB, Brandskyddsföreningen, BrandvarnareGruppen, Svensk försäkring, Länsstyrelserna, Räddningstjänsterna och Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, SABO.

– Målet är att antalet bostadsbränder ska minska. På så vis kommer färre skadas och dö, och vi räddar även ekonomiska värden, säger Alexandra Johansson.

Checklista för en säkrare jul

 • Ha en brandvarnare – och prova så att den fungerar.
 • Ha släckutrustning, exempelvis brandfilt och pulversläckare. Se till så att alla i familjen vet var de står och hur de ska användas.
 • Släck ljus när du lämnar ett rum och lämna aldrig ljus obevakade.
 • Tänd bara ljus i obrännbara ljusstakar.
 • Håll barn borta från tändstickor, tändare och levande ljus.
 • Lämna inte spisen på, ta av kastruller och torka av ordentligt.
 • Stäng av julgransbelysning, ljusstakar och andra elapparater med strömbrytare eller genom att dra ur kontakten ur vägguttaget.

Så gör du om det börjar brinna

 • Försök att själv släcka branden om möjligt.
 • Om det börjar brinna på spisen – kväv elden med ett lock eller en filt.
 • Rädda de som är i fara och varna de som är i närheten.
 • Ring 112 och larma räddningstjänsten.
 • Kryp ut längs golvet om rummet fylls med rök.
 • Stäng dörren till rummet där det brinner.
 • Stanna i din lägenhet om det brinner någon annanstans i huset. Gå inte ut i trapphus med rök.

Fler tips

Nummer 7—2012

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 7—2012.