Annons

Du är här

När ord blir handling

Publicerad22 maj 2012  Text Karin Wandrell

Brandkonferensen

Årets Brandkonferens har temat När ord blir handling och koncentrerar sig på själva vägen till att nå målen. Förändring och förändringsarbete är nyckelord vilket speglar sig även i konferensens upplägg.

Årets Brandkonferens, den 21:a i ordningen, hålls i Uppsala. Temat När ord blir handling har vuxit fram genom diskussioner i programgruppen.

– Vi har reflekterat en hel del över vad som ligger i fokus inom räddningstjänsten och vilka teman vi har haft tidigare, säger Ulf Lago, projektledare för Brand2012. Vi insåg att vi ofta pratar om var vi borde vara och om mål och visioner. I år vill vi komplettera detta med att diskutera hur vi ska ta oss dit vi säger oss vilja vara. Det är dags att kasta loss och påbörja resan men på räddningstjänstens vis.

Nytt för i år är att konferensen startar på tisdagskvällen då lättare presentationer varvas med underhållning följt av två hel­dagar med föreläsningar och workshops.

De som vill har kunnat välja att komma på onsdagsmorgonen istället och vara med två dagar istället för tre.

– Anledningen till det ändrade formatet är att utvärderingarna från tidigare år har visat att vissa tycker att tre arbetsdagar är för lång tid att vara borta, något programgruppen har tagit till sig, säger Ulf Lago.

Föreläsningar och workshopar

Årets föreläsare är en noga utvald skara som ska belysa de olika områdena utifrån temat.

– När det gäller hur man som chef ska bygga upp medarbetarskap har vi hämtat inspiration från idrottsvärlden där varje lagmedlem tar ansvar för lagets framgång, säger Ulf Lago. Mike Helber, klubbdirektör för Linköping Hockey Club kommer att prata om hur man bygger vinnande organisationer med medarbetarskapet i fokus.

En annan intressant föreläsare är Cecilia Grefve, socialchef i Jönköpings kommun som fick Svensk Chefsförenings pris Stora chefspriset 2011 för att ha genomfört ett omfattande förändringsarbete som ledde till att Sociala nämnden och Social sektor i Höör ISO-certifierades.

De workshopar som hålls varje konferens är också mycket uppskattade enligt de utvärderingar som görs varje år.

– Tanken med dem är att ge deltagarna möjlighet att prata, debattera och diskutera, säger Ulf Lago. Förra året infördes ett nytt koncept som gjorde att den pedagogiska nivån höjdes rejält. I år har vi dessutom utökat tiden till en timme istället för 45 minuter. Vi kommer också att återkoppla delar från de olika workshoparna direkt efteråt.

Twittra direkt

Årets konferens lägger också mer fokus på sociala medier. Facebooksidan Brandkonferensen har använts till att föra en dialog innan konferensen och under dagarna i Uppsala ska den gå att följa via Twitter på @Brandkonferens och med hashtaggen #brandkonf.

För Ulf Lago själv blir det sista året som projektledare.

– Det har varit fantastiskt utvecklande att få tillfälle att lägga örat till marken och lyssna till allt som är på gång och sedan se hur konferensen kan bygga broar mellan det som är på gång och det som borde vara på gång. Vårt mål är att alla ska åka ifrån Brand2012 med känslan av att ha varit med om något nytt och spännande. Det känns tråkigt att lämna arbetet som projektledare, men jag kommer alltid att känna ett övergripande ansvar i och med min roll som ordförande i Föreningen Sveriges Brandbefäl.

Brandkonferens 2.0

Nummer 4—2012

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 4—2012.