Annons

Du är här

Franco Tamanini, forskningsledare vid försäkringsbolaget FM Global.

Nyfiken på bränders dynamik

Publicerad16 april 2012  Text Lotta Fredholm

Utblick

Franco Tamanini längtade aldrig efter att bli brandman. Istället bekämpar han bränders härjningar med hjälp av storskaliga brandexperiment och avancerade datormodeller.

Att släcka en brand är en sak. Att se till att den inte uppkommer är en annan. Det är här som Franco Tamanini kommer in i bilden. Han är forskningsledare vid försäkringsbolaget FM Global, som satsar stort på forskning om allt det som hotar deras försäkringstagares fabriker och varulager. Det handlar om elektriska problem, olika slags naturkatastrofer, skenande hydralik och – inte minst – bränder. 

– Inställningen att det lönar sig att ägna sig åt forskning som leder fram till förebyggande åtgärder är en del av vårt företags DNA, säger Franco Tamanini.

Vägen till hans position idag slingrar sig från Italien där han år 1969 utexaminerades från Polytekniska institutet i Turin. Med sin ingenjörsexamen inom mekanik i bagaget flyttade han till USA och tillbringade ett år vid California Institute of Technology i Pasadena för att studera aerodynamik. Därefter blev det Harvard University där han disputerade år 1974 inom ämnet strålningsfysik. Och sedan dess har han arbetat som forskare i olika positioner vid FM Global.

De första åren tillbringade han på avdelningen för grundforskning där han bland annat skapade datormodeller för eld:

– Du vet jetstrålar, eldplymer och eldväggar, säger Franco Tamanini, nästan lite längtansfullt.

År 1981 bytte han till avdelningen för tillämpad forskning och arbetade med olika aspekter av explosioner och deras dynamik. Och sedan år 2005 är han »consultant research scientist«. Det innebär att han är den som bedömer vilka forskningsprojekt som företaget ska satsa på, hur de ska läggas upp och utföras, och leder sedan arbetet med att sammanställa och utvärdera resultaten.

Lönsamt med forskning

Inställningen att forskning lönar sig har lett till att FM Global investerar ungefär en procent av sin omsättning i forskning, vilket motsvarar drygt 50 miljoner dollar per år. Det kan jämföras med branschsnittet i Sverige som ligger på 0,1 promille, alltså hundra gånger lägre om man räknar i andelar. Pratar man om reda pengar blir skillnaden förstås ännu större. Hur kommer det sig då att skillnaden är så stor?

– Jag ska ärligt säga att jag inte vet, men man skulle ju kunna tänka sig att det i Sverige finns en högre grad av säkerhetstänkande från början. Exempelvis har vi byggnormer som tar hänsyn till brandsäkerhet och annat, säger Staffan Moberg, jurist vid försäkringsbolagens branschförening Svensk försäkring.

På svensk television har det gått att se reklamfilm där vita möss ställer till det på olika vis medan människor i vita rockar står utanför deras burar och noterar utfallet. Det är ett svenskt försäkringsbolag som marknadsför sig på detta vis och frågan är om det är så forskningen ser ut?

– Nja, vi har förstås duktiga medarbetare som är civilingenjörer och som räknar på just risker, som ju detta handlar om, och det har vi nytta av i vårt förebyggande arbete, säger Daniel Claesson, pressansvarig vid försäkringsbolaget If.

Enligt honom skulle företaget gärna bedriva mer egen forskning och har exempelvis anställt en trafikforskare.

– Men när det gäller brand har vi inte kommit dit än, säger han.

Håkan Franzén, produktspecialist på Hus & Hem-försäkringar hos Trygg-Hansa pekar på svårigheten att rikta forskning.

– Frågan om hur man ska kunna förhind­ra att bränder och deras skador uppkommer upptar mycket av våra tankar. Men eftersom bränder är så heterogena är det svårt att veta vad man rent konkret skulle kunna gå in och forska på, säger han.

Världsledande på brandforskning

Den forskning som bedrivs i Sverige sköts av Brandskyddsföreningen som kanaliserar pengar från försäkringsbolagen till den ideella föreningen Brandforsk. Föreningen ger i sin tur anslag till forskare knutna till tre lärosäten: SP Brandteknik i Borås, Luleå tekniska universitet och Lunds tekniska högskola. Ungefär tio miljoner årligen satsas på olika forskningsprojekt kopplade till brand.

För svenska bolag är bränder en stor utmaning och så ser det ut även för FM Global. Av de förluster i form av försäkringar som faller ut kan kan 50–60 procent härledas till bränder. FM Global är världsledande när det gäller brandforskning.

– Här har vi valt att vara helt fristående. Annars samarbetar vi gärna med andra organisationer som kanske redan har byggt en vindtunnel när vi vill testa exempelvis orkanstyrkor, säger Franco Tamanini.

FM Global har forskningsanläggningar utanför Boston där det i byggnader på 62 000 kubikmeter går att göra fullskaliga experiment och enligt Franco Tamanini är det lönsamt.

– Efter orkanen Katrina hade de av våra försäkringstagare som vidtagit de förebyggande åtgärder vi rekommenderar åtta gånger mindre skador än de som inte hunnit med att göra detta, säger han.

Skalan som avgör

Det är vid det som kallas The research campus som dessa gigantiska hangarer finns och där det går att utföra olika brandexperiment i naturlig skala. Ett sådant är att testa hur sprinkler bör placeras i en lagerlokal där containrar staplas på varandra.

Att kunna utföra fullskaliga experiment av den här typen är viktigt.

– Inom brandforskning är skalan avgörande, eftersom bränder beter sig mycket olika beroende på omfånget, säger Franco Tamanini.

När det handlar om en större brand är den dominerande formen av energiöverföring den som sker via värmestrålning.

– Det går inte att överföra resultat från småskaliga bränder och sedan extrapolera dem, utan det krävs sådana här fullskaliga försök, säger han.

Skalan är också viktig vad gäller det som fattar eld. Handlar det exempelvis om någon vara som är packad i kartonger är dessa kollin ofta svåra att miniatyrisera.

I samband med dessa stora och planerade bränder betonar Franco Tamanini vikten av miljöhänsyn. Allt vatten som används rinner i ett slutet system och renas.

– Och vi tar också vara på och renar de rökgaser som bildas när vi utför experimenten, säger han.

Utvecklar ny datormodell

Men det är inte alla experiment som ger upphov till miljöfarliga utsläpp. Sedan drygt tre år pågår ett stort forskningsprojekt kallat Firefoam. Här är målet att utveckla en datormodell som enkelt uttryckt ska simulera hur brand sprider sig i olika industrimiljöer och hur den kan bekämpas, bland annat  med hjälp av olika slags skum.

För den tekniskt roade kan nämnas att den bygger på ett Linuxkluster av 1 300 flerprocessorenheter där en stor mängd data bearbetas samtidigt.

Arbetet med att utveckla modellen sker i samarbete mellan FM Globals forskare och utomstående aktörer, främst olika amerikanska universitet. Företaget bidrar genom att bekosta studenternas anslag.

Resultaten från de olika stegen i simuleringsarbetet läggs hela tiden ut på en öppen hemsida. Men den som tror sig finna en app som går att köra på mobilen blir besviken.

– Det krävs rätt mycket investeringar i teknik och utbildning av den som vill kunna använda materialet eftersom det är ytterst komplicerade modeller – det är ingen mjukvara som går att använda på en persondator, säger Franco Tamanini.

När det kommer till just enskilda personer orsakas många bränder av en människa som klantat sig. Men den forskning som bedrivs här är inte inriktad på att studera människors beteenden.

– Men som företag är vi självklart angelägna om den mänskliga faktorn och utformar för våra kunders räkning rekommendationer för hur man ska brandsäkra sin egendom och även program för utbildning av medarbetarna, säger Franco Tamanini.

Satsar på att minimera risker

Sverige ligger långt upp i norr men på frågan om vi här bör bedriva forskning på något speciellt vis med hänsyn taget till klimatet menar han att när det gäller bränder ser det någorlunda lika ut över världen.

– Men jag har förstått att ni har ett ovanligt stort problem med skolbränder, säger Franco Tamanini.

Självklart kan det hända saker som gör att försäkringsläget i ett land plötsligt ser annorlunda ut. International Forum of Fire Research Directors är en grupp om 20 personer där Franco Tamanini är sekreterare och där även SP:s Björn Sundström är medlem. Vid förra årets möte samlades man i Washington.

– Då berättade japanerna om hur de hanterat tsunamin och dess följdverkningar, så visst kan unika saker ske, säger Franco Tamanini.

Att FM Global satsar så stort på forskning har sitt ursprung i dess kultur.

– På företaget brukar det heta att vi är ett försäkringsbolag bestående av ingenjörer. Vi betalar för de skador som sker men vårt sätt att arbeta är att lägga osedvanligt mycket kraft på att minimera riskerna och sannolikheterna för att dessa förluster ska uppstå, säger Franco Tamanini.

Enligt en anekdot fick Franco Tamanini en stilig slips av Svensk brandförsäkrings representant. Har den kommit till flitig användning? Franco Tamanini skrattar.

– Jag är inte riktigt slipstypen och får erkänna att slips inte är standard. Om någon som känner mig ser mig med slips brukar jag få höra att »Åh, nu blir jag påmind om det där tillfället för sju år sedan när du hade slips senast!«

Fire Lab och Research Campus

Vid Fire Lab som ligger i Norwood utanför Boston arbetar 111 personer och av dessa har 35 disputerat. De flesta av forskarna är ingenjörer inom mekanik, men det finns även andra grupper som kemister som studerar korrosion och statistiker.

Cirka 60 av de 111 anställda ägnar sin tid åt test vid Research Camp, som ligger i West Glocester i nordvästra Rhode Island. Det omfattar de anläggningar där det går att utföra bland annat fullskaliga brandexperiment. Här finns även möjlighet att med ett skakbord som kan röra sig i nio dimensioner testa hur en jordbävning påverkar byggnader.

Nummer 3—2012

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2012.