Annons

Du är här

Alla har rätt att känna sig trygga

Publicerad5 mars 2012  Text Sten Tolgfors (M)

Debatt

Varje år tvingas räddningstjänsten ingripa vid över 6 000 bostadsbränder i Sverige. Trots att mycket har gjorts för att förebygga bostadsbränder inträffar nästan 9 av 10 dödsbränder i hemmet. Alltjämt omkommer över 100 personer i bränder varje år.

Det brinner lika ofta i småhus som flerbostadshus. Bränder i småhus är oftast relaterade till eldstäder och i flerbostadshus till spisen och köket. Den vanligaste dödsbrandorsaken är rökning, som utgör nästan en tredjedel av fallen.

Bränder har ofta mycket snabba förlopp. Medvetenhet och kunskap, samt brandvarnare, brandsläckare och brandfilt är därför livsviktiga skydd.

Den tragiska branden i Rinkeby sommaren 2009, då sju personer varav sex barn dog, berörde många. Rinkebybranden blev startskottet för flera nationella åtgärder. Statens Haverikommission granskade brandförloppet och identifierade flera allvarliga brister. Avsaknaden av en fungerande röklucka i trappuppgången var avgörande. En annan viktig lärdom var att familjen skulle ha stannat i lägenheten, och på så sätt sluppit den giftiga rök som snabbt fyllde trapphus och hiss.

Nationell nollvision

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fick efter branden ansvar för att ta fram information om brandskydd på fler språk än svenska. Det fanns nämligen så sent som 2009 inte brandskyddsinformation till allmänheten på mer än ett språk – svenska.

En tid därefter slog MSB fast en nationell nollvision: ingen människa ska skadas allvarligt eller omkomma till följd av bostadsbrand i Sverige. Med utgångspunkt i denna och den nya nationella strategin samarbetar MSB med bland andra Brandskyddsföreningen och den kommunala räddningstjänsten för att stärka brandskyddet för den enskilda, inte minst i boendemiljöer.

Det går inte nog att understryka vikten av att var och en vet hur man ska skydda sig mot bränder och vad man ska göra om det börjar brinna. Den kunskapen räddar liv. Fastighetsägarna är ansvariga för att byggnader håller godtagbar standard för brandskydd. Det är även viktigt att räddningstjänsten ökar sina besök på skolor, vårdhem och i andra offentliga verksamheter för att informera om vad var och en bör och kan göra.

Nytt uppdrag till MSB

Regeringen vill stärka tillsynen av brandskyddet i till exempel äldreboenden, och se till att den blir mer likvärdig i hela landet. Det har även framkommit att kommunernas tillsyn av brandskyddet i skolor kanske inte sker tillräckligt ofta. Försvarsdepartementet har därför gett MSB i uppdrag att utreda om tillsynen sker i tillräcklig omfattning. MSB ska lämna ett svar på detta senast den 15 maj i år.

Regeringen står bakom MSB:s nollvision. Ingen ska behöva dö eller skadas till följd av brand. Alla har rätt att känna sig trygga hemma, i skolan eller på jobbet. Vi vet att visionen kan inspirera, ge energi och omsättas i konkreta resultat. Ansvaret är gemensamt.

Sten Tolgfors (M)

Nummer 2—2012

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2012.