Annons

Du är här

Så når vi ut till alla

Publicerad27 januari 2012  Text Karin Wandrell

Räddningstjänst

För Mats Berglund, räddningschef på Räddningstjänsten Västra Blekinge, är det breddade uppdraget viktigt. Det gäller att jobba långsiktigt och börja informera redan i skolan för att nå ut till alla.

Räddningstjänsten Västra Blekinge har arbetat med att utvärdera bränder och stora olyckor i tio år. Det är ett led i den inre kvalitetssäkringen för att skapa en stark räddningstjänst där tredje man står i fokus.

– Vi tittar både på den egna insatsen och gör en konsumentutvärdering genom att skicka ut en enkät där de som drabbats av en olycka och fått hjälp av oss kan ge sina synpunkter på hur insatsen genomfördes och vilket bemötande de fick, säger Mats Berglund, räddningschef på Räddningstjänsten Västra Blekinge.

Resultatet analyseras sedan internt och därefter fattas det beslut om eventuella åtgärder. I de fall frågor eller kritik kommer fram pratar räddningstjänsten alltid direkt med personen i fråga för att förklara varför man handlat på ett visst sätt eller för att berätta vilka förbättringar som kommer att ske i framtiden för att kunna leva upp till de förväntningar medborgarna har.

– Tyvärr har vi märkt att väldigt många inte svarar på enkäten på grund av olika skäl. Det gäller särskilt utsatta grupper och personer med missbruksproblematik, fysiska eller psykiska funktionshinder och dementa.

Mats menar att för att kunna nå ut gäller det att tänka långsiktigt och börja redan i skolan.

– Alla, oavsett vem de är och var de kommer ifrån, går i skolan. Vi utbildar varje år barnen i allmän brandkunskap i förskolan, årskurs 5 och årskurs 8. På gymnasiet har vi en heldag då vi förutom brand även jobbar med attityder kring bilkörning och alkohol. Framöver skulle vi gärna även införa utbildning i hjärtlungräddning och säkerställa att alla barn kan simma när de gått ut nian för att förhindra drunkningsolyckor.

Knackar dörr

Sedan fem år tillbaka arbetar Räddningstjänsten Västra Blekinge med ett tydligt medborgarfokus. Genom att träffa medborgarna ute på olika offentliga platser är förhoppningen att de personliga mötena ska bygga en relation som gör det naturligt för medborgarna att vid behov vända sig till räddningstjänsten för att söka information och stöd.

– Alla aktiviteter ska ha ett budskap. Det kan till exempel vara att propagera för handbrandsläckare i bostaden vid de personliga mötena. Ett annat projekt vi arbetar med för att sprida bostadsinformation är att knacka dörr. Vår målsättning är att klara av alla tätorter i de tre kommuner som ingår i Räddningstjänsten Västra Blekinge – Karlshamn, Sölvesborg och Olofström.

Både hel- och deltidsstyrkorna är engagerade i arbetet och Mats menar att man är beredd att ta den timkostnaden för att nå ut med sitt budskap. Under sina hembesök passar räddningstjänsten också på att göra en orientering och lätt tillsyn i bland annat trapphus och källare för att se hur brandskyddet upprätthålls. Denna information kan sedan återföras till organisationen och bostadsägarna.

Bildat nätverk

Men det går inte att nå alla på detta sätt. Därför har Räddningstjänsten Västra Blekinge bildat ett litet nätverk i kommunerna för att nå dem som inte öppnar när räddningstjänsten knackar på, inte kommer fram vid aktiviteter ute på stan eller går på öppna hus på brandstationen.

– Tillsammans med övriga förvaltningar, som polis och landsting, hoppas vi att med gemensamma krafter kunna nå dessa. Vi har ganska stora förhoppningar att lyckas. Vi befinner oss ännu i startgroparna men har dragit ihop ett embryo i alla fall. Bakgrunden till nätverket är att lagen om skydd mot olyckor fungerar bra för dem som kan ta eget ansvar men vi vill nå dem som inte klarar av det. Samhället har större ansvar för de utsatta grupperna än för de av oss som klarar oss själva.

All personal är med på banan och Mats menar att det inte handlar om att göra revolution utan om att ta ett steg i taget. Att alla är införstådda och förberedda är viktigt för att lyckas.

– Jag brukar säga att tidigare gömde vi oss inne på brandstationen med nerdragna persienner. Nu har vi gjort en 180-gradig sväng och börjat titta ut istället. Det finns ingen speciell tid avsatt för de olika aktiviteterna utan varje arbetslag ska uppfylla vissa mål och sedan får de lägga ut arbetet när de vill.

Sociala medier

Räddningstjänsten Västra Blekinge har även använt sig av sociala medier som Facebook och Twitter i ett par år.

– Vi har fått ganska mycket gehör på Facebook. Vi kan informera och vara mer interaktiva med medborgarna där än på hemsidan. På Twitter går det att följa larm­informationen direkt. Allt läggs ut automatiskt. Vi kommer att göra en utvärdering första kvartalet 2012 men det känns som bra verktyg för att nå ut. Jag ser det som en stegring av information – Twitter ger en kort sammanfattning, Facebook är aktivitetsskapande och på hemsidan går det att hitta fördjupningar.

Räddningstjänsten Västra Blekinge är även med under Östersjöfestivalen och Sweden Rock Festival som äger rum i länet varje sommar. Förutom att göra risk- och sårbarhetsanalyser tillsammans med bland annat ambulanssjukvården, polis och miljöförvaltning har räddningstjänsten ett informationstält där de anordnar jippon av olika slag.

– Det är ett bra sätt att möta mycket folk och ytterligare en chans att föra ut vårt budskap. I vardagen är det vi gör inget märkvärdigt men när man börjar prata om det inser man snabbt vad mycket vi gör. Vi har program för det mesta. Vi är inte bäst i världen, men vi har något för nästan alla kategorier. Vi har aldrig tidigare fått så mycket beröm från både allmänhet och politiker som för vårt utåtriktade arbete. Nu gäller det att inte stanna upp utan att ständigt fortsätta att utvecklas!

»Facebook är aktivitets­skapande och på hemsidan går det att hitta fördjupningar.«

Nummer 1—2012

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2012.