Annons

Du är här

Brandskyddsföreningen tar konkurrensreglerna på allvar

Publicerad24 maj 2011  Text Karin Wandrell

Lagar och regler

Brandskyddsföreningen Sverige försöker på uppmaning av Konkurrensverket att öka kunskapen om hur konkurrensreglerna inom brandområdet ska tolkas och förtydliga hur arbetet ska gå till i framtiden. I samband med detta har ett utskick gått ut till samtliga räddningstjänstchefer i Sverige.

Konkurrenslagen fastslår att avtal mellan företag, som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på ett märkbart sätt är förbjudna, om inte annat följer av lagen.

Läs mer