Annons

Du är här

I Norge är det krav på sprinkler i nybyggda flerbostadshus. I Sverige diskuteras fortfarande ett eventuellt krav för äldreboenden.

Norge–Sverige: 1–0

Publicerad15 april 2011  Text Katarina Lagerwall

Sprinkler

Norge installerar flest boendesprinkler av de nordiska länderna. De var även först med att införa krav på sprinkler i alla nybyggda flerfamiljshus med fler än två våningsplan. Sverige vill också införa krav på boende­sprinkler, men då endast i nybyggda vårdboenden.

Liksom i Sverige har dödstalen för bostadsbränder ökat i Norge de senaste åren och de flesta som omkommer är utsatta grupper i samhället som äldre och funktionshindrade. Den norska regeringen har som mål att fler äldre ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt, vilket ställer krav på brandsäkerheten och där kan bostadssprinkler göra nytta.

Idag finns cirka 600 000 personer över 70 år i Norge och den gruppen kommer att fördubblas fram till år 2050.

– Sprinkler är effektiva och räddar liv och det är en viktig faktor när det gäller äldre som kan ha svårt att ta sig ut om det börjar brinna. Personer över 70 år löper fyra till fem gånger högre risk att omkomma i brand jämfört med yngre. Så om vi inte gör något kommer vi få fler döda i bostadsbränder, säger Vidar Stenstad, senioringenjör på Statens bygningstekniske etat.

Egen säkerhetsnivå

Varje land sätter sin egen säkerhetsnivå för brandskydd utifrån ekonomiskt läge och uppdrag från regeringen och här ligger Norge före övriga länder i norden. De är ensamma om att ställa krav på sprinkleranläggningar i vanliga hus som har hiss. Men intresset var stort även innan det fanns som ett regelrätt krav. Man uppskattar att det installeras omkring 55 000 sprinkler varje år i de norska hemmen.

Syftet med regeringens regelskärpning är att öka tillgängligheten för alla medborgare i vanliga bostadshus, men det är också ett alternativ till att bygga institutioner för äldre och personer med funktionshinder.

– Utredningar visar att det går att tillvarata brandsäkerheten och öka tillgängligheten i hemmen med boendesprinkler, säger Vidar Stenstad.

Positiv respons

Det nya kravet har fått positiv respons, inte minst av räddningstjänsten. Enligt Vidar Stenstad går det ännu inte att se om boendesprinkler har haft effekt på dödstalen.

– Nej, vi har ingen uppgift på brandstatistik än. Det behöver gå längre tid innan det visar sig, säger han.

Dessutom går installationen långsamt. Nybyggnationstakten när det gäller bostäder är i genomsnitt 1,5 procent per år och genom att sätta in sprinkler ökas byggkostnaden med cirka 1 procent. Även om det är en relativt dyr investering idagsläget räknar norska staten med att det kommer att bli lönsamt för samhället på sikt. Kostnaderna för egendomsskador vid bostadsbränder kan också minskas med 90 procent jämfört med hus utan sprinkler, enligt undersökningar i USA.

Sverige vill införa krav på sprinkler i alla nybyggda vårdboenden. Boverket kommer att ta ställning till frågan i april. Därefter följer ännu en remissrunda i EU. Om inga hinder uppstår kommer kraven att införas i höst.

Bostadsbränder i Norge

Norge har cirka 4,6 miljoner invånare. Varje år omkommer ett 70-tal personer på grund av bränder och de allra flesta inträffar i bostäder.

Kravet om boendesprinkler omfattar alla nybyggda bostadshus som har krav på att installera hiss. För sprinkler i vårdboenden undantas hisskravet.

Genomsnittspriset för att installera sprinkler i nyproducerade lägenheter är 200–300 kronor per kvadratmeter.

»Sprinkler är effektiva och räddar liv och det är en viktig faktor när det gäller äldre som kan ha svårt att ta sig ut om det börjar brinna.«

Nummer 3—2011

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2011.