Annons

Du är här

Nu erbjuds skolledningar i Stockholms stad hjälp för att komma vidare i sitt brandskyddsarbete.

Låna en brandman

Publicerad4 mars 2011  Text Karin Wandrell

Skola

Skolbränder kostar samhället en ofantlig massa pengar varje år. Nu erbjuder utbildningsförvaltningen i Stockholm skolorna att samarbeta med en brandman för att öka riskmedvetandet och skapa en tryggare skola.

Projektet »Förebyggande brandsäkerhetsarbete« startade officiellt i september 2010 men idén att anlita en brandman kom upp under ett möte redan något år tidigare. I projektgruppen ingår projektledaren Alberto Cortes, Håkan Fuhrman och Roger Adolfsson från utbildningsförvaltningen samt Tony Hallin, brandman vid Storstockholms brandförsvar.

Utbildningsförvaltningen i Stockholm ansvarar för 160 grundskolor och 20 gymnasier med totalt 16 000 anställda. Projektet är tänkt att leda till färre bränder och en säkrare och tryggare arbetsmiljö i skolorna. För att underlätta det förebyggande arbetet måste även riskmedvetandet och inrapporteringen av incidenter på skolorna öka.

Projektet är indelat i tre områden: Pilotskolor, centralförvaltning och akuta insatser där den grundläggande delen är skolbesök.

– Pilotskolorna var en läroperiod för att se hur vi kunde nå skolorna med vårt budskap, vem som skulle kontaktas och hur vi kunde skapa ett varaktigt arbete. Efter ett antal månader är tanken att jobba med alla skolor på liknande sätt, säger Alberto Cortes. Vi insåg snabbt att vissa av skolorna hade problem och att det är vår moraliska skyldighet att hjälpa dem med vad vi kallar akuta insatser.

Tony Hallin har tidigare erfarenhet av att jobba ute i skolor genom sitt program »Stöd till barn som eldar«. Han kommer nu att arbeta heltid i projektet under ett år med möjlighet till ett års förlängning.

– Hittills har jag besökt olika skolor för att tanka av och se vilken hjälp de behöver. Jag tror på de åtgärder vi kan erbjuda. Poängen är att hela tiden jobba med uppföljning för att göra rätt. Vi håller på att ta fram ett frågeformulär för detta eftersom det ligger många trådar ute som måste fångas upp.

Förvirring kring brandlarm

Under sina skolbesök upptäckte Tony att det rådde stor förvirring kring vilken typ av brandlarm skolorna hade. Många skolor levde i tron att det var automatlarm när sanningen är att det inte finns en enda skola i landet som har det.

– Vi kontaktade Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB, som installerar larmen för att reda ut hur det fungerar och ska fungera och gick sedan tillbaka till skolorna och informerade.

Det visade sig att utrymningslarm var det som fanns. Undantaget var de 18 skolor i Stockholm som är så kallade övernattningsskolor vars larm har ett särskilt vred som gör att de går att ställa om till automatiskt brandlarm på natten.

– Vem som ska larma räddningstjänsten är kärnan i det hela, säger Tony. Det är olyckligt om skolan börjar brinna och personalen utrymmer men ingen ringer brandkåren. Det måste framgå tydligt i instruktionerna att SOS Alarm ska kontaktas.

– Projektet har betalat sig bara genom denna upptäckt, säger Alberto. Annars handlar det mycket om de vuxnas roll i skolan. Vi har märkt att samsynen när en incident ska rapporteras kan variera. Målet är att alla ska reagera lika till exempel vid en brand i en papperskorg. Vi kämpar för tydliga och klara riktlinjer när det gäller rapportering och min förhoppning är att det ska införas nolltolerans för brandincidenter även om det inte är officiellt ännu.

Ovana att ta hjälp

När Tony gick in i projektet hade han redan erfarenhet av att prata med barn och ungdomar som eldar. Nu är det istället samsynen som är det viktigaste.

– Min personliga reflektion är att skolorna är vana att klara sig själva. Får de tag i en elev som eldar polisanmäler de - det är åtgärden. De är inte vana att ta hjälp av någon annan.

– Vi vill skapa en funktion hos centralförvaltningen dit skolledningen kan vända sig, fortsätter Alberto. Skolorna samverkar redan med olika aktörer inom stadsdelsförvaltningarna men inte med centralförvaltningen. Nu handlar det om att lansera detta. Det ska bli kul när skolorna får upp ögonen för detta och tar med sig det i arbetet. De jobbar redan mycket med värdegrundsfrågor och de ska veta att om det brister finns det hjälp att få.

Projektgruppen har skickat ut information för att berätta att gruppen finns och vad de kan göra för skolledningen. Nästa steg blir att ta fram checklistor och se vilket stöd det finns i lagen för att till exempel frånta elever tändare och tändstickor.

– Nu ska vi se till att de som bestämmer på utbildningsförvaltningen får samma kunskap, säger Alberto, så att de kan besluta vilken tolkning som ska gälla.

Det är Tonys uppgift att hitta saker och Albertos att paketera dem. Besluten ska komma uppifrån till skolorna för att tydliggöra och konkretisera.

– Vi måste vara grundliga och göra ett bra jobb så att vårt sätt att arbeta kan spridas till andra kommuner även om det kanske krävs ett annat förhållningssätt beroende på hur kommunen ser ut, säger Alberto.

Kopplat till incidenter

De olika åtgärder som kan vidtas är kopplade till incidenter i skolan. Kommer det en rapport om en brand i en papperskorg tar gruppen kontakt med skolan och ber om ett möte med skolledningen. Utifrån det mötet växer sedan åtgärderna fram.

– Vi har ett batteri av åtgärder att erbjuda beroende på hur det ser ut, säger Tony. Ibland behöver vi kanske blanda in andra aktörer också, till exempel polisen.

Liksom i många andra kommuner kan nu även Stockholms skolor låna en brandman under ett par dagar då skolan själv bestämmer vad han/hon ska göra.

– Det gäller att förbereda sig väl inför besöket, säger Tony. Egentligen är två dagar för lite i en stor skola. När man väl sätter in en åtgärd bör jag vara där i två veckor för att peppa skolan och bygga upp ett förtroende med lärarna. Det behöver inte vara sammanhängande utan dagarna kan spridas ut under ett par månader.

Åtgärderna är både fysiska (miljön inne och ute) och psykosociala då Tony får en chans att testa sina idéer både individuellt och i grupp.

– Åtgärderna ska hjälpa och det ska finnas evidens i dessa. Det viktigt med bra utvärderingsunderlag, säger Alberto.

– Vi hoppas också att skolpersonalen får upp ögonen för det systematiska brandskyddsarbetet så att de tänker igenom hela förloppet vid en incident och ser riskerna innan något har inträffat. Om personalen uppgraderar sin kunskap rinner det över på eleverna också, säger Tony.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med projektet kan du skicka e-post till brandochsakerhet.utbildning
@stockholm.se

Nummer 2—2011

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2011.