Annons

Du är här

Forskning ska få ner antalet bostadsbränder

Publicerad21 januari 2011  Text Katarina Lagerwall

Forskning

Två nya forskningsprojekt ska kartlägga vad som ligger bakom bränderna i våra bostäder. Syftet är att få ner antalet omkomna och minska kostnaderna för de materiella skadorna.

–Det saknas mycket kunskap. Vi vet för lite om problemet, vem det drabbar och vad man ska göra åt det, säger Anders Bergqvist, vd på Brandskyddsföreningen.

Någon exakt siffra över hur många bostadsbränder som inträffar i landet finns inte, men man uppskattar att det är mellan 30 000 och 40 000 årligen varav cirka 6 000 larmas till räddningstjänsten. Konsekvenserna av olyckorna är stora och berör många i samhället. Förutom att omkring 100 människor mister livet är även egendomsskadorna omfattande. Kostnaden för bostadsbränder utgör ungefär 25 procent av den totala summan på cirka 4,7 miljarder kronor för brandskador hos försäkringsbolagen per år.

Statistiken över boendebränder och antalet döda visar heller inga tecken på någon minskning. Dagens huvudmetod av åtgärd är brandvarnare, och även om den är mycket bra är det är inte tillräckligt, anser Anders Bergqvist.

– Vi ser inga trendbrott och ingen förändring när det gäller boendebränder vilket säger att vi måste jobba på ett annorlunda sätt för att bli effektivare. Väldigt många människor blir av med sina hem och det är en av de värsta sakerna man kan råka ut för, säger han.

»Brandorsak okänd«

Även om forskarna redan känner till många av de faktorer som orsakar bostadsbränder har de inte hela bilden. Man vet till exempel att rökning är en vanlig anledning till att det börjar brinna i våra hem, liksom soteld och att man glömmer stänga av spisen eller att det kokar torrt. Men den allra vanligaste brandorsaken som anges är fortfarande »okänd«. Det visar en förstudie vid Lunds universitet som presenterades 2010. Studien ligger till grund för det tvärvetenskapliga forskningsprojekt som Brandforsk planerar att starta under 2011 och som ska pågå i fyra år. Slutmålet är att få ner antalet döda och minska kostnaderna för bostadsbränder genom att utveckla olika system som gör att det inte börjar brinna eller att branden inte utvecklas så häftigt.

– Det skulle innebära en stor samhällsnytta om vi kan utveckla kostnadseffektiva och anpassade metoder för att hantera problemet. Men för att kunna sätta in rätt åtgärder måste man förstå konsekvenserna, det är jätteviktigt, säger Anders Bergqvist.

Tre problemområden

Enligt Anders Bergqvist kommer man att arbeta med tre problemområden: Att förstå och kunna hantera branden, att förstå den tekniska och socioekonomiska miljön där branden sker samt undersöka den personrelaterade aspekten, vilka som blir drabbade av branden. Hittills har forskningen tittat mycket på brandtekniska lösningar, därför kommer man att ha ett tydligt fokus på den beteendevetenskapliga sidan och identifiera vilka personer som är särskilt utsatta.

–Vi kommer inte kunna lösa boendebränder bara genom att titta på miljön utan vi måste förstå vilka som drabbas också.

För att nå målet är det viktigt att få med sig alla inblandade aktörer. Under våren kommer Brandskyddsföreningen söka olika samarbetspartners som man hoppas ska bidra till finansieringen av projektet på mellan 30 och 40 miljoner kronor som ännu inte är löst. Bland dem finns exempelvis kommuner, myndigheter, fastighetsägare och försäkringsbolag.

–Orsakssambanden behöver belysas mer. Där saknas kunskap och det kan man bara få genom att undersöka detta brett. Det är den bärande tanken till att vi vill få till stånd ett sådant här större projekt, säger Per-Erik Johansson på Brandforsk.

Fokuserar på boendemiljön

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har man nyligen på uppdrag av regeringen startat ett projekt som ska studera brandskyddet i boendemiljöer. Projektet är en del i den nationella strategin som MSB har tagit fram där man bland annat lyfter fram behovet av mer forskning.

–Den nationella strategin är ett paraply?uppdrag och i det här uppdraget fokuserar vi på boendemiljön och gör således en djupdykning i bostadsbränder. Det är ett led i att regeringen vill satsa mer på det här området, säger Björn Johansson, projektledare och brandingenjör på MSB.

Även här satsar man på breda samarbeten för att få in olika kompetenser, som myndigheter, räddningstjänst, brandkonsulter och sotningsbolagen.

Fokus ligger på de bränder som resulterar i omkomna i vård- och omsorgsboenden, flerbostadshus och småhus samt de bränder som orsakar stora egendomsskador i flerbostadshus och småhus. Målet är att kunna beskriva skadebilden och sedan komma fram till förslag på lösningar som ska minska problemet. Det kan röra sig om förslag på ytterligare författningsreglering av brandskyddet men också förslag av mjukare karaktär. Björn Johansson påpekar dock att de inte i nuläget har några färdiga lösningar.

–Vi vill inte låsa fast oss vid några särskilda åtgärder innan vi har kartlagt skadebilden eftersom det kan finnas behov av att tänka nytt och vi vill vara öppna för sådant som kanske inte har provats tidigare, säger han.

Åtgärderna de föreslår måste också vara rimliga och ställas i relation till kostnaden – men ändå vara effektiva.

–Det får inte bli några överdrifter, vi ska ta fram förslag på ett rimligt brandskydd i bostäder. Ordet rimligt är centralt. Annars blir det bara ett slag i luften, säger han.

Förslagen ska presenteras för regeringen den

1 juni 2011.

Nummer 1—2011

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 1—2011.