Annons

Du är här

Brandsäkerhet, ansvar och attityder

Publicerad12 december 2006  Textmup

Debatt

Vi har i Järfällahus sedan några år tillbaka utbildat hela företaget i Intern Brandskyddskontroll (IBK). En mycket bra och givande utbildning innehållsmässigt, dessutom upplagd på ett mycket tydligt och pedagogiskt sätt.

Det lyckade genomförandet skall mycket tillskrivas de två »ciceroner« från Svenska Brandskyddsföreningen vi hade under utbildningen.

Bra därför att brandsäkerhet är ett oerhört angeläget ämne, tryggt därför att vi kan svara för säkra fastigheter och nödvändigt eftersom det är ett lagkrav enligt »Lagen om skydd mot olyckor« (LSO).

Trots vårt medvetna arbete i brandsäkerhet och det aktiva arbetet med att säkerställa våra fastigheter, har vi likväl drabbats av två större bränder inom fastighetsbeståndet. Dels hade vi en större radhusbrand 2004 med ett mycket beklagligt dödsfall då tio lägenheter totalförstördes. Dels nu i somras då vi hade en större garagebrand med ett flertal bilar utbrända.

Hur kommer det sig att dessa bränder inträffat då vi i bolaget för egen del känner oss hyfsat trygga i våra kunskaper i brandsäkert tänkande och det fokus vi haft inom organisationen att ständigt rondera och kontrollera brandrisker i gemensamma utrymmen?

Attityder lika viktigt som utbildning

Svaret är att det inte räcker med att vi själva »kan« brandsäkerhet. Vi har 14 000 personer som dagligen nyttjar och vistas i våra fastigheter och utan deras medvetenhet finns det för många »felkällor« i säkerhetstänkandet. Här måste vi naturligtvis vara självkritiska och konstatera att informationen till hyresgäster och brukare alltid kan bli bättre. Men det räcker inte.

Säkerhetsproblemet är inte lösbart enbart via utbildningsprogram, informationsfoldrar och höga ambitioner. Många av problemen som komplicerar möjligheten att få varaktiga förbättringar – vare sig man talar om brandförebyggande eller andra förhållningssätt i samhällsfrågor – kan sammanfattas i attityder.

Ny inställning

Det känns inte bra att de flesta bränder oftast är anlagda. Det känns inte bra när det i media talas om ungdomstrender där ett sätt att synas (?) är att »tutta på« förskolor och dagis. Det känns inte bra när det egna ansvaret och ansvaret som målsman inte finns. Det är inte bra när omtanke för medmänniskans trygghet och säkerhet inte är en naturlig del av livsstilen. Det känns inte bra när man ser rapporter från Göteborg

eller Stureplan eller för den delen från Paris med välta och utbrända bilar.

Kurser, utbildningar, kontrollmyndigheter eller lagstiftning kan aldrig kompensera för goda attityder och en gemensam sund värdegrund. Det krävs en helt ny inställning till det allmänna där inte bara lobbyister och aktivister verkar.

Eget ansvar

Det absolut viktigaste – vare sig det gäller att förebygga olyckor, bekämpa samhällsproblem, vara förälder eller allmänt vara en god samhällsmedborgare – är att bygga upp goda attityder. Goda attityder kan och ska skapas varje morgon i familjen vid frukostbordet, vid fikabord på jobbet, i skolan, under samtalet på pendeltåget, på middag hos vänner eller kort sagt i umgänget männi-skor emellan.

En värdegrund i form av goda attityder till sin omgivning och där ett medborgerligt eget ansvar är en grundförutsättning måste skapas. Denna värdegrund bygger på ansvarskänsla, respekt och empati. Var och en måste ta ansvar för det där lilla runt sig själv och i sin omgivning för att attityder och inställningar till vårt gemensamma samhälle ska förbättras. »Nystarten« måste börja med barnen.

Det bästa du kan ge dina barn är respekt, gott omdöme, självförtroende och målsättningen att alltid försöka vara en förebild för de människor de möter. Må det gälla även för en så allomfattande fråga som brandsäkerhet i boendet.

Julen närmar sig – Kan man tänka sig en IAAK (Individuell Ansvars och Attityd Kontroll)?

Olof Lindholm, vd, Järfällahus

Nummer 8—2006

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 8—2006.