Annons

Du är här

Godtycket har minskat

Publicerad12 september 2006  Textmup

Debatt

Svar på Göran Schnells debattartikel i BrandSäkert nummer 2 2006.

Har med intresse läst Göran Schnells ledare »Brandsäkerheten undermineras av godtycket« i BrandSäkert nr 2, 2006.

Göran efterlyser synpunkter. Mot bakgrund av många år i branschen på Sveriges Forsknings- och provningsinstitut, Svenska Brandförsvarsföreningen (som det hette då) och nu på Brandskyddslaget AB vill jag kortfattat beskriva hur jag uppfattar förändringarna i brandskyddsprojektering och regler under åren.

Jag har inte en lika mörk bild som Göran. Jag kommenterar inte huruvida brandskyddets fortlevnad har blivit bättre med LSO:s idéer om tillsyn istället för brandsyn. Jag är dock övertygad om att när SBA används av seriösa företag så blir det väldigt mycket bättre.

Fram till in på 1970-talet bestod brandskyddsprojekteringen av att arkitekter besökte räddningstjänsten vid ett eller kanske två tillfällen och bad t ex brandchefen att rita in brandcellsgränser och ibland utrymningsvägar. Ventilationssystemen behandlades oftast inte alls. Sedan blev det oftast inga fler kontakter. Även i mycket stora projekt behandlades brandskyddet alltså väldigt kortfattat och styvmoderligt.

Vid stora projekt idag kan brandskyddskonsultens arbete omfatta mer än 1000 timmar! Man deltar regelbundet i projekteringsmöten, kontroller av utförandet och framtagande av DU-planer. Brandskyddskonsulten är inte längre en diffus figur i periferin utan en jämbördig part med andra i konsultgruppen.

Ett projekt är levande. Det slutliga utseendet och planlösningen kan avvika avsevärt från det ursprungliga. Omsorg om brandskyddet är ur detta perspektiv mångfaldigt bättre än i »gamla tider«. Godtycket har minskat avsevärt där brandskyddsprojekteringen bedrivs av kompetenta brandskyddskonsulter.

Staffan Bengtson, Brandskyddslaget AB

Nummer 5—2006

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2006.