Annons

Du är här

Världen efter 11 september

Publicerad9 september 2005  Text Karin Wandrell

– Världen blir aldrig mer densamma, konstaterar Tom McDonald, brandchef i FDNY under terrorattackerna den 11 september 2001.

Under en snabbvisit i Stockholm berättade han om sorgen efter de många kollegor han såg för sista gången den dagen och om det mod som räddade 25 000 människor från att dö.

Några lärdomar efter terrorattacken är att kommunikation och information måste fungera bättre liksom att bättre skyddsutrustning behövs. Att inte fler än 2 819 människor miste livet får tillskrivas brandmännens, och andra räddningsarbetares, gränslösa offervilja. 343 brandmän dog under den största räddningsoperationen i USAs historia.

Tom McDonald har 22 års erfarenhet, varav 14 år som befäl, inom New Yorks brandförsvar. Inget kunde dock ha förberett honom på hur den där morgonen för fyra år sedan för alltid skulle förändra de människor, som direkt eller indirekt, drabbades av dåden.

Klockan 8.45 körde det första planet in i World Trade Centers (WTC) 110 våningar höga norra torn. Klockan 9.03 rammade det andra planet det södra tornet.

– Allra först frågade vi oss om branden kunde släckas, säger Tom McDonald. Det var svårt att göra några bedömningar i det kaos som rådde. Men snart insåg vi att det var evakuering och räddning som gällde.

Problem med radion

Problem med radiokommunikationen innebar att räddningsledningen fick för lite pålitlig information om hur räddningsstyrkornas arbete fortgick. Trots detta beslöt man att fortsätta försöken att rädda och evakuera civila.

Strax innan klockan tio kollapsade det södra tornet och halv elva föll det andra. Av de båda tornen återstod nu bara förvridna stålskelett. Svåråtkomliga och svårsläckta småbränder uppstod. På vissa ställen brann det ännu sex månader efter attacken.

Sammanlagt hittades 19 497 kroppsdelar i resterna av tornen. Bara omkring 1 500 offer kunde identifieras med hjälp av dessa.

– Innan något inträffar är det omöjligt att förstå hur mycket utrustning en sådan här lång insats kräver. I dag vet jag och har listor på personer som kan hjälpa till.

Nytt koncept på väg

FDNY miste många befäl med specialinriktning. För att säkra ledningen i framtiden håller ett nytt koncept på att utarbetas. En bunker varifrån befälen med hjälp av en satellit ska kunna leda insatsen på avstånd. Det pågår också diskussioner om att ett ledningsbefäl från FDNY ska följa med i polisens helikopter vid större händelser och leda en del av arbetet därifrån.

– Kanske hade misstag kunnat undvikas om informationskanalerna fungerat bättre. Det är en av många saker vi lärt oss. Alla måste dela med sig av sin information, konstaterar Tom McDonald.

Nära hälften av dem som deltog i räddningsarbetet lider i dag av hälsoproblem, både fysiska och psykiska. Alkoholproblem är vanligt med skilsmässor som följd. Tom McDonald påpekar hur viktigt det är att all personal som varit med om traumatiska upplevelser verkligen pratar om dem.

– Lämna egot vid dörren – och ta emot hjälp!

Nummer 6—2005

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2005.