Annons

Du är här

Möta pressen: Katastrof eller succé

Publicerad9 september 2005  Text Karin Wandrell

En stor kris inträffar och plötsligt står hungriga reportrar från press, radio och tv utanför dörren och kräver svar och förklaringar. Det viktigaste i det läget är att alltid ge en kommentar – även om det inte finns något att säga. Det är medietränaren Patric Elméns första råd i mötet med pressen i en krissituation.

Den som inte kommenterar löper risk att starta spekulationer som kan utvecklas till rena gissningsleken enligt Patric Elmén, projektledare, rådgivare och medietränare på Publik i Stockholm.

När det handlar om katastrofer eller stora olyckshändelser kan det vara en bra idé att utse en talesperson som sköter relationerna med media, något Räddningstjänsten och polisen ofta gör.

– Annars är det viktigaste i mötet med media att visa empati och inte luta sig tillbaka mot regelverk eller statistik. Det gäller att ha ett utifrån och in-perspektiv och hålla i minnet att den aktuella händelsen kan beröra många tittare/läsare personligen och agera utifrån det. Lyckas man med det blir det alltid rätt, oavsett svar. Annars är det lätt att framstå som nonchalant och okänslig. Försök därför att kommentera så snart som möjligt i alla krislägen.

Satsa på krisberedskap

Som medietränare får Patric Elmén ofta förfrågningar efter det att något redan har inträffat. För att undvika att hamna i pressade situationer och kanske uttrycka sig på ett sätt som lätt kan missförstås bör varje företag/organisation ta fram en plan för krisberedskap, även om varje händelse i sig är unik. Det gäller att vara förberedd på att besvara vissa frågor, att snabbt kunna komma ut med en kommentar och hålla en presskonferens.

– Det är alltid bra att ha planerat lite redan innan något händer, menar Patric Elmén. Men det räcker inte bara med att lägga upp en krisorganisation, den måste hållas levande också med någon form av back-up.

Poppis med medieträning

Det första Patric Elmén lär ut på sina kurser är budskapsformulering: ”Vad vill jag säga och hur vill jag säga det för att framstå som jag själv vill”. Inför övningsintervjun får deltagarna ta fram 2–3 sentenser och sedan lära sig att prioritera dem emellan ifall det skulle bli knappt om tid under intervjun.

– De märker snabbt själva att det blir mer stringent och sympatiskt att arbeta på det här sättet. Alla journalister älskar ett intervjuobjekt som snackar i rubriker. Det blir lätt och bra för alla. Men man får aldrig ljuga, inte i något sammanhang.

Enkelt uttryckt kan man säga att när det kommer till mediarelation och krishantering är målet att framstå som myndiga, empatiska och effektiva. Genom att redan i förväg planera för en eventuell krissituation och ta fram ett schema och en strategi för mötet med medierna, särskilt etermedierna där det ofta handlar mer om hur än vad man säger, går det att undvika många onödiga fel och missförstånd.

Nummer 6—2005

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2005.