Annons

Du är här

Fler bränder i skolor - många är anlagda

Publicerad9 september 2005  Textmup

I augusti månad brinner det i 17-20 skolor. Veckan före skolstart ökar antalet. 40 procent av skolbränderna i augusti månad är anlagda.

– De som jobbar i skolan kan själva minska risken för anlagda bränder, säger Lars Rang, brandingenjör på Svenska Brandskyddsföreningen och uppmanar personal och elever att ta brandriskerna på allvar och inte ha en miljö som bjuder in till lek med eld eller medvetet sabbande. Han räknar upp några exempel på enkla åtgärder:

Lastkajer och entréer ska vara städade från brännbart material.

Containrar ska placeras långt från byggnader och kunna stängas och låsas.

Belysningen ska vara hel.

Lås alla utrymmen som ska vara låsta, men tänk på att utrymningsvägarna ska fungera när det finns människor i byggnaden.

Det brinner i en skola per dag i Sverige. Skolbränderna kostar försäkringsbolagen cirka 100 miljoner kronor per år. Det är ungefär lika mycket som 270 lärare eller 1 400 elevplatser i grundskolan kostar per år.

Utöver detta finns kostnaderna för bränder i de kommuner som inte är försäkrade. Där betalar kommuninvånarna själva för brandskadorna via skatten.

Barn och ungdomar står för 60 procent av alla bränder som anläggs.

– Ofta börjar det som lek och de inser inte konsekvenserna. En liten eld blir snabbt en stor brand. Att anlägga brand är ett grovt brott som kan påverka gärningsmannens framtid med skadeståndskrav och svårigheter att få körkort eller jobb, säger Lars Rang.

Nummer 6—2005

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 6—2005.