Annons

Du är här

Våldsam hotellbrand i Gävle

Publicerad21 juni 2005  Text Bengt Rolfer

Branden på hotell Scandic Grand Central i Gävle hade ett explosionsartat förlopp. Räddningstjänsten var på plats fyra minuter efter larmet, men då var det redan för varmt för insatsstyrkan att gå in.

– Ett sprinklersystem hade kunnat hejda förloppet. Men det är inget vi kan ställa krav på, säger Mats Granat , räddningschef i Gästrike Räddningstjänstförbund, som är gemensam räddningstjänst för fem kommuner.

Natten till den 17 maj utbröt en våldsam brand i restaurang CH. Den spred sig snabbt till hotell Scandic som ligger vägg i vägg och hotade sedan ett helt kvarter i centrala Gävle.

Ännu några dagar efter branden gick det inte att säkerställa brandorsaken, men allt tyder på att den var anlagd. Bara något dygn tidigare hade någon anordnat fyra brandhärdar inne i restaurangen.

En tydlig indikation på att det rörde sig om anlagd brand var att den utvecklades så fort.

Spred sig

Branden spred sig snabbt vidare till resten av kvarteret som består av ett virrvarr av byggnader, många över hundra år gamla, med tillbyggnader och luftspalter överallt.

Räddningstjänstens främsta uppgift är att rädda liv och utrymma lokaler vilket man också lyckades med. Först därefter kunde det egentliga släckningsarbetet sättas i gång.

Vi räddade 75 – 80 procent av kvarteret. Det trodde jag aldrig att vi skulle klara när vi kom dit, säger en nöjd Mats Granat.

Hotellet var automatlarmat men saknade sprinkler. Trots att automatlarmet utlöstes reagerade ingen förrän insatsledaren var på plats och beordrade utrymning tio minuter senare.

Det är något vi måste följa upp. Det är jättesvårt att få samspelet mellan människa och teknik att fungera, säger Mats Granat. Sprinkler är ett aktivt skydd som går på direkt och som arbetar medan vi är på väg till platsen. Hellre en liten vattenskada än en total brandskada.

Restvärdesräddning

Till den stora brandens efterspel hörde också ett omfattande arbete med restvärdesräddning. Christer Johansson, restvärdesräddningsledare, hade själv aldrig varit med om en sådan stor brand under de två år han funnits i yrket.

Första steget var att samla alla intressenter till ett möte. Det gällde i första hand personer som var ägare till allt som hade förstörts, från restaurangkök till underkläder, och representanter för respektive försäkringsbolag.

Vissa saker var mycket kostsamma, som till exempel köksutrustning, möbler och konstverk, säger Christer Johansson. Också hotellgäster, som fått sina personliga ägodelar förstörda, och flera boende i kvarteret som fått sina lägenheter rökskadade fick hjälp.

Efter ett par dagar kunde dock Christer Johansson och hans kollegor lämna över till försäkringsbolagets representanter och återgå till sina arbeten vid räddningstjänsten.

Nummer 5—2005

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2005.