Annons

Du är här

Väl Brandskyddat Hotell

Publicerad21 juni 2005  Text Eva Gärdsmo Petterson

Det brinner, det brinner! I en brand på Hotel Paris-Ópera i april 2005 miste 22 personer livet, däribland 11 barn. Det är ett av de senaste exemplen på vilka förödande konsekvenser bränder på hotell kan få.

Hotellet var nybesiktigat och följde det brandskydd som fransk lagstiftning påbjuder befintliga byggnader, men klarade långt ifrån att uppfylla europarekommendationerna 86/666/EEC, vad gäller brandsäkerhet på existerande hotell.

I Sverige ansvarar Svenska Brandskyddsföreningen sedan sex år för det frivilliga klassificeringssystemet ”Väl Brandskyddat Hotell”.

Klassificeringen innebär att även gamla hotell kan höja sin nivå på brandsäkerhet och därmed öka tryggheten för sina gäster, berättar Daniel Rydholm, brandtekniker på Svenska Brandskyddsföreningen.

Tillsammans med övriga brandingenjörer på Svenska Brandskyddsföreningen ansvarar han för granskningen av hotellens säkerhetsåtgärder. Kraven omfattar bland annat en fungerande intern brandskyddskontroll samt att hotellet ska uppfylla brandskyddet i Boverkets byggregler (BBR/94) för nybyggnation. Klassificeringen uppfyller europarekommendationerna och ska även ta hänsyn till funktionshindrade.

Stora kostnader

För många befintliga hotell innebär det stora kostnader att nå upp till brandskyddet enligt BBR/94. Oftast sker arbetet i samband med omfattande renoveringar. Hittills har sju hotell i Sverige blivit certifierade och fler befinner sig under granskning.

Vid stora hotellbränder aktualiseras naturligtvis brandskyddsfrågorna i branschen. Svenska Brandskyddsföreningen får ta emot många frågor från allmänheten om brandsäkerheten vid svenska hotell efter en storbrand som den i Paris.

Leif Holmström, på branschföreningen Sveriges hotell- och restaurangföretagare, menar att brandsäkerhetsfrågorna är av allra största vikt för medlemsföretagen. Därför har man valt att ta fram en CD-skiva med aktuell brandsäkerhetsinformation som finns tillgänglig för alla medlemmar.

Kontakta Daniel Rydholm, daniel.rydholm@svbf.se

eller SBFs kundtjänst 08-588 475 00, för mer information

Nummer 5—2005

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2005.