Annons

Du är här

Stora brandskador i industrin

Publicerad21 juni 2005  Text Lena Nordlund

7 600 brandskador inträffade i näringsliv och industri under 2004. Skadorna kostade 2,1 miljarder kronor vilket är en ökning med 200 miljoner jämfört med föregående år trots att skadorna var 900 färre.

Svenska Brandskyddsföreningens summering av 2004 års brandskadestatistik visar 35 600 brandskador under året jämfört med 40 000 för 2003 – en minskning med drygt 10 procent. Statistiken bygger på information från försäkringsbolagen och rör kostnader för brandskador, medan Räddningsverkets statistik bygger på räddningstjänsternas insatsrapporter. Antalet brandskador är inte lika med antalet bränder enligt Räddningsverkets statistik.

Kostnaderna för brandskador är oförändrade på 3,2 miljarder kronor. Av detta belopp svarade avbrottsskadorna för 200 miljoner kronor.

Susanne Hessler, statistikansvarig på Svenska Brandskyddsföreningen, påpekar att kostnaderna för brandskador fortfarande är preliminära.

70 procent av kostnaderna

Det inträffade 7 600 brandskador i näringsliv och industri. Skadorna kostade 2,1 miljarder kronor, en ökning med 200 miljoner jämfört med föregående år trots att skadorna var 900 färre. Dessa sektorer står för ungefär 70 procent av de totala brandskadekostnaderna trots att de inte svarar för mer än cirka 20 procent av skadorna.

112 storskador (skador som kostat mer än 1,5 miljoner) kostade 770 miljoner kronor. Det är en minskning med 55 miljoner kronor och en av de lägst redovisade siffrorna på över tio år. Den största brandskadan uppgick till 80 miljoner kronor. 22 bränder hade ett högre skadebelopp än 10 miljoner kronor och en sammanlagd skadekostnad på 470 miljoner kronor.

Dödsbränder

De anlagda bränderna står för en tredjedel av storskadorna och kostar försäkringsbolagen mångmiljonbelopp varje år. 80 procent av alla brandskador och 90 procent av alla dödsbränder inträffar i vår boendemiljö. Av 2004 års brandskador inträffade 28 000 i bostäder, en minskning med drygt 10 procent. Kostnaden för dessa uppgick till 1,1 miljarder kronor.

Under 2004 omkom 65 personer i 62 dödsbränder, en halvering jämfört med år 2003 då 134 personer omkom. Fungerande brandvarnare saknades i mer än 60 procent av dödsbränderna. Hittills i år (januari-april 2005) har 53 människor omkommit i bränder.

Nummer 5—2005

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2005.