Annons

Du är här

Se upp med bränder i sommar!

Publicerad21 juni 2005  Text Lena Nordlund och Urban Duhrin

Sommar. Sol, vind och vatten. Den tid vi längtar till under en stor del av året. Det är lätt att glömma bort säkerhetsaspekterna när man helst av allt bara vill vara. I det här reportaget ger vi tips och fakta kring hur man skyddar sig mot brand ombord, åsknedslag, andra bränder i naturen och hur du som arbetar med brandskydd kan sprida informationen vidare. Det kan rädda liv.

Båtliv

I nästan alla båtar som man kan sova över i förekommer brandfarliga vätskor och gaser samtidigt med öppen eld. Det innebär stora brandrisker och ändå saknas allmänna råd om hur brandskyddet ska vara utformat. Hasse Wikberg, stf räddningschef på Tjörn, har tillsammans med tre andra företrädare för räddningstjänsten i Bohuslän, fått i uppdrag att utforma allmänna råd för hur brandskyddsarbetet i hamnarna ska organiseras.

En stor brandfara är överbeläggningar i gästhamnar. För att komma tillrätta med detta krävs dels att hamnarna byggs ut och dels ett fungerande vakt- och larmsystem.

Varje år träffas ett trettiotal segelbåtar av blixten. Större båtar bör därför ha åskskydd. En motorbåt löper mindre risk för blixtnedslag men bör även den förses med åskskydd, förslagsvis i form av en jordad metallmast.

Åska

I Sverige åskar det mest under juni – augusti. Är man utomhus ska man alltid undvika träd eller höga föremål som blixten kan slå ned i liksom stora öppna ytor. Inomhus måste TV-apparater och telefoner kopplas ur. Att bada, duscha eller överhuvudtaget ha med rinnande vatten att göra är även det förenat med livsfara.

Helst ska man gå in så fort man ser molnen. Gärna i ett hus av betong, eftersom de har armeringsjärn som är utmärkta åskledare.

Brandriskprognos

Brandriskprognoser finns bland annat på SMHIs hemsida men du kan också kontakta din kommun. Det finns fem olika nivåer när det gäller brandrisk, från mycket liten brandrisk till mycket stor brandrisk.

Eldning utomhus

Under rubriken ”Brand i stormfälld skog” på Räddningsverkets hemsida www.raddningsverket.se kommer det att publiceras information och länkar till sidor om skogsbränder som brandriskprognoser med mera.

Vid eldning utomhus utgå alltid från de verkliga förhållanden och gör en egen bedömning av eventuella risker. Väderförhållanden kan ändras snabbt. Vid torr väderlek och/eller stark vind är det olämpligt att elda. För att bedöma risken vid eldning finns ett brandriskvärde. Det är den som tänder elden som har det juridiska ansvaret. All eldning utomhus kräver kontinuerlig bevakning.

Camping

En campingplats består av tält, husvagnar och stugbyar i ett vidsträckt område. Avstånden mellan tälten ska vara tre meter och tältplatsen ska delas upp, sektioneras. På husvagnen ska draganordningen vara vänd utåt, mot körbanan och avståndet mellan husvagnarna ska vara fyra meter.

Ha alltid kontroll över gasolflaskor, slanganslutningar, sprickor i slangar och mekaniska nötningar. Använd alltid godkända slangar vid byte. Grilla aldrig i förtältet. Både i husvagnen och stugan ska det finnas en 6 kilo pulversläckare.

Till sist, ha alltid en resebrandvarnare med i bagaget för säkerhets skull.

Nummer 5—2005

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2005.