Annons

Du är här

Hetluften

Publicerad21 juni 2005  Textmup

Nu kan vi lägga konferensen Brand 2005 till handlingarna. Det gäller naturligtvis själva konferensens genomförande. Vad gäller resultatet av konferensen och alla bollar som sändes vidare till samhällets olika aktörer inom området »skydd mot olyckor« återstår massor att göra. Den aktör som fick mest bollar att ta tag i var räddningsverkets överdirektör som förtjust mottog dessa under Konferensens slutskede.

I år var temat »den enskilde i fokus« och det genomsyrade verkligen hela konferensen, från symboler till hela programmets innehåll. I huvudsak handlade det om hur kommunerna i alla sina uppdrag kan hålla den enskilde i fokus. Men vi fick även prov på att både kommunen som enskild och den privata sektorn med mycket gott resultat klarar av att ta sitt ansvar. Detta redovisades mycket tydligt från Norrköpings kommun som fastighetsägare och som ansvariga för skolverksamhet och äldreboende. Arostornet och Gina Tricot i Västerås redovisade hur de har tagit sitt ansvar. Stor eloge till båda dessa grupper. Det var skönt att visa att den enskilde verkligen kan.

Det känns genom spontana reaktioner och de utvärderingar vi fått att vi i år verkligen hittade rätt med både programinnehåll och genomförande. Jag vill särskilt framföra ett stort tack till hela programgruppen samt Västerås kommun som värd och Aros Congress Center som gjorde sitt yttersta för att ge oss rätt service och support både under förberedelser och genomförande.

Nästa år ses vi i Sundsvall, den 16-18 maj. Det är dags att redan nu markera dessa dagar i kalendern. Vi har vidare tillsammans med vår medarrangör, Svenska Brandbefälets Riksförbund och aktuella kommuner nu beslutat om ytterligare tre års värdkommuner, nämligen Norrköping 2007, Karlstad 2008 och Falun/Borlänge 2009.

Ett extrainsatt inslag under årets konferens var »Oj, vad det brinner«. Här redovisades snabbt den rad av stora bränder som under några få månader 2005 drabbat landet. Sundsvall, Gävle, Karlskoga, Göteborg, Kristianstad, Stockholm med flera. En sådan serie av stora och allvarliga bränder har inte förekommit på flera decennier. Vidare har föregående års mycket positiva siffror vad gäller dödsbränder, under första halvåret i år återgått till samma allvarliga nivå som under tidigare år. Vi har definitivt inte grepp om brand som samhällsproblem. Den nya lagen har inte fått den uppmärksamhet och implementering som behövs. Här måste både kommuner och enskilda ta kraftigare tag. Målet är ju att färre skall dö, färre skall skadas och mindre skall förstöras.

Vidare kan konstateras att de slutsatser som drogs i början av detta år gjordes både för snabbt, för enkelt och generellt. Sverige är trots allt ur statistisk synpunkt ett litet land och slutsatser vad gäller orsaker till bränder och deras förlopp kan inte dras med bara något eller några års statistik. Här behövs verkligen betydligt bättre underlag och Brandforsk är ett utmärkt organ för att samordna och stödja sådan forskning. Men då behövs betydligt bättre ekonomiskt stöd för denna verksamhet. Statens andel i Brandforsk har minskat betydligt under senare år. Här behöver staten ompröva sitt ställningstagande. Vidare behöver Brandforsk bättre stöd från både kommuner, organisationer och näringslivet. Vi kommer under hösten att aktivera våra kontakter i samband med att den nya programperioden för Brandforsk startar vid årsskiftet.

Avslutningsvis önskar jag alla våra läsare en skön och olycksfri sommar.

Nummer 5—2005

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2005.