Annons

Du är här

Heta nyheter på sprinklerdagarna

Publicerad21 juni 2005  Text Inger Wiklund

För fjärde året i rad arrangerade Svenska Brandskyddsföreningen Brandlarm- och Sprinklerdagar. Seminarierna bjöd på de hetaste nyheterna – och utöver kunskapsintaget nätverkade branschens alla aktörer flitigt i Berns vackra salonger.

Den 19 april ägnades hela dagen åt brandlarm och dagen därpå gick i sprinkleranläggningens tecken. Jens Hjort hade satt ihop programmet och var nöjd med dagarna där närmare 200 personer deltog.

Det är viktigt att belysa de här frågorna från flera håll. Förutom innehållet är nätverkandet viktigt för att förstå varandra inom branschen.

Anders Johansson vid Boverket berättade bland annat om vilka korrigeringar som är gång i BBR runt årsskiftet. Deltagarna fick också lyssna på Vibso Specialsirens ovanliga och kraftiga ljud.

Staffan Bengtsson från Brandskyddslaget avslöjade vad som brast i brandskyddet på Hotell Borgholm förra året, när två människor dog i en brand med snabbt förlopp. Tomas Åberg från Kidde påpekade att det finns motstridiga krav i den europeiska standarden, jämfört med den svenska vilket kan röra till det. Numera kan återförsäljare köpa system utomlands och sälja vidare i Sverige. Det leder till att okända funktioner kan dyka upp och det är osäkert om det går att ställa krav på dessa.

Felaktiga nycklar och larmdon

Dag Bonnerud från Stockholms Brandförsvar konstaterade att nycklarna på brandstationerna sällan passar och efterlyste ett system med två nycklar, en hos brandförsvaret och en i ett nyckelskåp med instruktioner och kontrolljournal.

Reino Wikström, LSW Interguard, anser att larmdon är det svåraste området inom standardiseringen. Det som tidigare var sidoartiklar är nu en egen nisch.

Engelsk nyhet

Dagens längsta föreläsning hölls av engelsmannen John Stephens, konsult och välkänd sprinklerauktoritet. Han presenterade ett nytt slags sprinklerhuvud, EPEC, som kräver annorlunda anvisningar vad gäller projektering och installation. Ett ensamt sprinklerhuvud ska ge en lika jämn fördelning som fyra huvuden – möjligen med påföljden att ett högre tryck behövs. Jens Hjort menade att det förmodligen kommer att tas med i det svenska regelverket när efterfrågan ökar.

Norsk databas

Tore Aarnes, If Norge, berättade om det register som upprättats där över alla sprinkleranläggningar som besiktigast och där alla avvikelser skrivs in och poängsätts. Räddningstjänsten, försäkringsbolag och andra berörda kan sedan gå in och hämta information.

I Sverige har Elektriska Nämnden ett liknande system för elanläggningar som skulle kunna byggas ut och omfatta även sprinkler och brandlarm. Problemet är att de svenska försäkringsbolagen inte vill att andra ska få vetskap om de villkor de sluter med kunderna. I Norge har försäkringsbranschen gjort bedömningen att det är värt pengarna med registret efter ett antal stora bränder.

Det borde inte vara så svårt heller för de svenska försäkringsbolagen att kräva sprinkler när företag vill teckna en försäkring, avslutar Jens Hjort.

Nummer 5—2005

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2005.