Annons

Du är här

Greta i fokus på BRAND 2005

Publicerad21 juni 2005  Text Lena Nordlund och Inger Wiklund

Rädsla och oro är känslor som lätt överskuggar tillvaron för den som drabbats av en olycka. Det belystes väl i aulan i Aros kongresscenter under inledningen av Brand 2005 den 24 – 26 maj 2005.

Med hjälp av en speakerröst och OH-bilder illustrerades den enskildes perspektiv efter en olycka. De torra texterna ur insatsrapporterna följdes av de drabbades version av samma händelseförlopp. Den gamla damen som inte vet vad hon ska göra åt de skador som uppstått efter lägenhetsbranden eller vem som ska betala för reparationen. Restaurangägaren, som förlorat hela sin verksamhet och tvingats gå i konkurs trots att brandsynen från föregående år inte visade några brister och lägenhetsinnehavaren som vill flytta eftersom han känner en ständig oro sedan någon tänt på en barnvagn i trapphuset.

Olyckor kostar

Enligt Ivar Rönnbäck, överdirektör vid Räddningsverket, har antalet människor som dör i olyckor i Sverige ökat under senare tid – förra året låg siffran på närmare 3 000 personer. Fyra av fem olyckor sker i hemmet eller på fritiden och var femte olycka kräver en insats från Räddningstjänsten. Männen i åldersgruppen 75+ är särskilt drabbade.

Samhällskostnaderna för olyckor uppgår till 40 miljarder kronor. Till det tillkommer de 30 miljarder kronor som används vid förebyggande arbete.

Kommuner är lagbrytare

Ungefär 2/3 av landets kommuner har fortfarande inte skickat in något handlingsprogram vilket innebär att de bryter mot lagen. Bara hälften av kommunerna har uppgett en plan för brandtillsyn.

Trots att tillsynsverksamheten skulle kunna vara självfinansierande har ingen kommun valt att sätta upp detta som mål. Likaså saknas program för uppföljning och utvärdering hos många.

Sammantaget kan sägas att antalet nytänkare är ganska lågt vad gäller räddningstjänstens verksamhet. Men programgruppen ger ändå betyget godkänt till den första generationens handlingsprogram.

Handlingsprogrammet är ju bara papper. Det är arbetet bakom som är det viktiga!

Låt tryggheten bli en valfråga!

Ingen vill ha en borrmaskin. Det är hålet i väggen man är ute efter, säger Troed Troedsson, framtidsforskare på BRAND 2005 i Västerås.

I sitt föredrag drog han en parallell till räddningstjänsten: Ingen vill egentligen att räddningstjänsten ska finnas - men man vill ha skydd mot olyckor. Troed Troedsson påpekade också att vi ofta identifierar oss med nytänkarna när vi läser om till exempel Galileo eller Kopernikus medan de flesta som levde på den tiden egentligen tyckte att de pratade strunt. På samma sätt kan man fundera över vilka av de ”sanningar” vi är övertygade om i dag i själva verket är felaktiga.

Större bredd

Under Brand 2005 konstaterade deltagare och arrangörer att skydds- och säkerhetsfrågor återfinns allt oftare på dagordningen hos allt fler. I publiken fanns, utöver räddningstjänstfolk, politiker, tjänstemän från olika kommunala förvaltningar och representanter från näringslivet.

Räddningstjänsterna och kommunerna står inför en stor förändring. Nu ska alla ta ansvar för sitt brandskydd och börja samarbeta över yrkesgränserna. Kristdemokraten Acko Ankarberg vill att trygghet ska bli en av de viktigaste frågorna i valet 2006.

Underlättar för den enskilde

”Den enskilde i centrum” var ett av temana under konferensen och att underlätta för brukarna är en viktig del i lagstiftningen. Flera goda exempel visade hur det kan gå till i praktiken.

En valdebatt mellan det röda och det blå partiet, med liknande upplägg som Parlamentet, var ett annat uppskattat inslag med syfte att få upp säkerhetsfrågor som ett hett ämne i valdebatten.

Oj, vad det brinner!

Så kallades det sista minuten-inslag på Brand 2005 som kom till stånd efter de allvarliga bränder som ägt rum i Sverige den senaste tiden. Bränder som hade kunnat begränsas eller stoppats helt med ett sprinklersystem.

På Räddningsverket tycker man att sprinkler är så effektiva att de borde vara obligatoriska i vården och man kommer att kräva att de ska finnas i äldrevården. Det sade brandingenjör Björn Albinson i en intervju med Sveriges Radio Ekot.

Jens Hjort, Svenska Brandskyddsföreningen, anser att sprinkler är det säkraste sätt som finns för att undvika storbränder. Oftast saknas de av ekonomiska skäl. Men förutom att rädda människoliv finns det pengar att tjäna i långa loppet. Det är 80 procent billigare att restaurera ett brandskadat hus med sprinkler än ett utan.

– Att ha en sprinkleranläggning kan jämföras med att ha på sig bilbälte när man kör bil, avslutar Jens Hjort.

Nummer 5—2005

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2005.