Annons

Du är här

Elfel bakom T-banebrand

Publicerad21 juni 2005  Text Lena Nordlund

”Brand i tunnelbanevagn. Tre kilometer från tunnelbanestationen ser jag rökpelaren. Vid framkomst ser jag hur kolsvart rök väller ut ur nedgången till stationen. Jag befarar det värsta. Kista och Vällingby är på plats, nu är det bråttom…”

Dessa tankar tumlade runt i huvudet på 1:e brandingenjör Stefan Gustafsson under hans väg fram till den värsta T-banebranden i Stockholms historia. Ett elfel visade sig senare ligga bakom den allvarliga branden. Larmet gick strax efter kockan åtta en måndagsmorgon, mitt i morgonrusningen, då tåget stod inne på station Rinkeby i nordvästra Stockholm. Räddningstjänst och ett stort antal ambulanser kallades till platsen. Vårdcentralen i Rinkeby höjde beredskapen. Hela tunnelbanelinjen stängdes av och ersattes med bussar.

Lyckad utrymning

Uppemot 500 personer evakuerades ur tåget. De flesta använde de vanliga uppgångarna för att ta sig ut och ytterligare några gick genom tunnlarna. Ingen använde sig av nödutgången. Tolv personer fördes till sjukhus med rökskador. Den vagn där branden uppstod blev helt utbränd.

Fortfarande har några tunnelbanestationer i Stockholm bara en uppgång och saknar dessutom nödutgångar. Dessa stationer byggs sedan en tid tillbaka om av Storstockholms lokaltrafik. Generellt sett är säkerheten på plattformarna acceptabel. Däremot saknar tunnelsystemet nödutgångar mellan stationerna, något som skulle kosta oerhört mycket pengar att åtgärda enligt Anders Bergqvist, brandingenjör vid Stockholms Brandförsvar.

Gratistidningar utgör brandrisk

Brandförsvaret i Stockholm har under många år fört diskussioner med SL om brandsäkerheten i tunnelbanan. Gratistidningarna ses som en stor brandrisk. En gnista från ett tunnelbanetåg kan räcka för att antända tidningarna.

Vi driver linjen att alla tunnelbanevagnar ska förses med sprinkler men det är inget vi fått gehör för ännu, säger Anders Bergqvist.

Haukur Ingasson forskar i tunnelbränder vid Statens Provningsanstalt, SP, och driver forskningsprojekt via BRANDFORSK. Han anser att föraren reagerade rätt genom att köra fram till stationen så att det gick att utrymma tåget, istället för att stanna i tunneln där det är svårt för räddningstjänsten att arbeta.

Information och övningsrutiner

Ansvaret för utrymning ligger egentligen på föraren och spärrvakten/stationsföreståndaren enligt Anders Bergqvist. Därför krävs att de har rätt information och utbildning. Det krävs övningsrutiner för att personalen ska kunna hantera olyckor.

Haukur Ingasson anser att det är en samhällspolitisk fråga om man ska ha sprinkler i tunnelbanan eller inte. Historiskt sett betraktas tunnelbanan som ganska säker. Inga allvarliga olyckor har inträffat under de 50 år den varit igång. Men branden i Rinkeby visar på de potentiella risker som finns.

Nummer 5—2005

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2005.