Annons

Du är här

Brandskyddet inventeras i Västerås kulturhus

Publicerad21 juni 2005  Text Inger Wiklund

I år fyller brandförsvaret i Västerås 100 år och det firas genom att inventera kulturbebyggelsen i staden för att bättre kunna skydda den mot bränder. Nytt för året är en flexstyrka som bland annat tar över när de andra övar.

Byggnadsvårdsingenjör Bertil Bertilsson och byggnadsvårdare Lars-Eric Johansson ingår i den projektgrupp som tillsatts för att inventera brandspridningsrisker, och därefter föreslå begränsande åtgärder som kan rädda hus med kulturhistoriska värden. Brandingenjör Peter Svensson, ansvarig för den förebyggande avdelningen vid MBR (Mälardalens Brand- och Räddningstjänst), tog initiativ till projektet efter det att en brand utbröt i en lägenhet på Köpmannagatan år 2002. Brandutredarna hittade där en mängd byggnadstekniska brister. Peter Svensson började då fundera på om det såg lika illa ut i den övriga kulturbebyggelsen.

Förvillande fasader

I Eksjö har det gjorts en dokumentation av kulturhusbeståndet dit projektgruppen åkte på studiebesök. Sedan i februari har arbetet flutit på i Västerås. Inventeringen är nu färdig och cirka 50 fastigheter har besiktigats. Responsen från hyresgäster i lägenheter och lokaler har varit bra.

Efter gjord inventering måste vissa brister som upptäckts åtgärdas direkt av fastighetsägaren. Andra kan man bara råda dem till att göra. Vanligen görs inga insatsplaner vad gäller bostäder men en sådan är precis vad inventeringen kommer att mynna ut i.

Materialet blir mer tillgängligt om det lagras i ett GIS-system. Det går att åskådliggöra lättare och man kan gruppera brandrisker för att få en överblick över vilka områden som är mest känsliga, säger Lars-Eric Johansson.

Snickarglädje av senare datum

MBR är ett förbund och lyder därför inte direkt under Västerås stad. Det gjorde det möjligt att öppna ”Elvan” eller station Öster berättar brandmästare Jan Björk. Insatstiderna från Vallby var för långa och pengar saknades till ett nytt stationsbygge. Då köpte MBR en egen byggnad som alla hjälpte till att rusta upp.

Här hålls nu extern utbildning året om. Kurserna får höga betyg av deltagarna. Sedan den nya lagen infördes är det lätt att få kunder. Nu saknas det istället instruktörer.

Flexande styrka

När EuroMaint lade ner verksamheten förra året försvann deltidsstationen i Tillberga. Då kom Åke Broman, räddningschef och operativ ansvarig vid MBR, på idén att skapa en flexstyrka. Genom att flytta en brandman från varje skift har det skapats ett skift som arbetar dagtid. I flexstyrkan har en person åt gången jour kvällar och nätter under en vecka.

Vi har alla kompetensområden i flexstyrkan, inklusive dykare och skeppare. Det fungerar bra, tycker de flesta. Framför allt är det positivt att kunna öva i fred, säger Jan-Olov Björk.

Nummer 5—2005

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2005.