Annons

Du är här

Äldreboenden bör sprinklas

Publicerad21 juni 2005  Text Inger Wiklund

Björn Albinson, brandingenjör vid Räddningsverkets enhet för brandförebyggande frågor, anser att krav på bostadssprinkler i äldreboenden är nödvändiga för att förhindra tragedier – men anläggningarna måste bli billigare. All extraanställd personal måste också ges god kunskap i brandskydd.

Enligt Räddningsverkets statistik omkom i genomsnitt 9,2 personer per år i äldreboenden i bränder som orsakats av rökning under perioden 1999 – 2003. År 2004 dog ”bara” två personer i en brand som kunde hänföras till denna kategori.

Tänk om dödstalen gällde barn – vilket ramaskri det skulle bli, påpekade Björn Albinson under sitt föredrag på Svenska Brandskyddsföreningens Sprinklerdagar.

Även personer som vistas på psykiatriska kliniker och i särskilda boenden riskerar i högre grad än andra att gå detta tragiska öde till mötes. År 2003 hamnade Sankt Sigfridkliniken i skamvrån efter det att teveprogrammet ”Uppdrag granskning” ställt de ansvariga mot väggen i ett reportage om bakgrunden till dödsbranden där. Det ledde till att många landsting och kommuner ökade takten i sitt systematiska brandskydd.

Samhällsekonomiskt att sprinkla

En studie från 1994 visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt att sprinkla inom äldrevården och vad gäller psykiatriska kliniker är det dubbelt så lönsamt.

Vi tycker att Boverket ska öppna upp för krav på bostadssprinkler i äldreboenden, psykiatriska kliniker och liknande, säger Björn Albinson. Där de boende inte kan garanteras utrymning inom tre minuter måste sprinkler till. Många kommuner installerar bostadssprinkler vid ombyggnationer redan nu trots att det inte ställs några krav i BBR.

Växande marknad

För att öka installationen av bostadssprinkler måste förändringar till eftersom den konventionella sprinkleranläggningen kostar för mycket. Men Björn Albinsson tror att marknaden kommer att växa.

På universitetet i Karlstad har studenterna designat en anläggning som ser ut som en tjusig ”Moraklocka” som rymmer upp till 200 liter vatten. Också ingenjörsanpassade sprinkleranläggningar som inte släcker helt men håller elden under kontroll, har en framtida marknad.

Butiker brandfara

Det är inte lättare att få in sprinkler i affärer. Björn Albinson önskar att försäkringsbolagen skulle vara lite mer på alerten. För att hinna släcka en brand i tid krävs det att personalen är trimmad. Den nya lagen tydliggör näringsidkares ansvar.

Alla ska bedriva systematiskt brandskyddsarbete. På så sätt kan räddningstjänsten ägna sig åt dem som behöver mer tillsyn.

Nummer 5—2005

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2005.