Annons

Du är här

Spark i baken på fastighetsägare och företagare

Publicerad10 maj 2005  Text Malin Bengtsson

Svenska Dagbladet toppade sin förstasida tisdagen den 19 april med att »Tusentals fastighetsägare slarvar med brandskyddet«. Det skapade diskussion och aktivitet på Svenska Brandskyddsföreningen den morgonen. Och i medierna fortsätter bevakningen.

Nyheten var att bara en tredjedel av de som ska har lämnat in den skriftliga redogörelsen för brandskyddet. Insatta kunde konstatera att en del fakta var fel, men det viktiga var att brandförebyggande frågor fick utrymme i medierna.

Räddningsverkets siffror visar att 17 000 av de 49 000 fastigheter som ska lämna in skriftlig redogörelse inte gjort det. Siffrorna som redovisades på Räddningsverkets Förebyggandekonferens kommer från den enkät till kommunerna som gjordes i januari 2005. I mitten av april gjordes en ny enkät och när den här tidningen når läsarna finns siffror som ger en mer rättvisande bild av nuläget och som sannolikt kommer att visa en mer positiv bild.

Men siffrorna är ändå en tydlig indikation på hur få som vet om sitt ansvar och medvetet arbetar systematiskt med brandskyddet. Ännu färre vet att de ska lämna in en skriftlig redogörelse.

Brandskydd långt ner på listan

Det är lätt för dem av oss som arbetar med brand- och säkerhetsfrågor dagligen att glömma att den här frågan inte är först på dagordningen för de allra flesta. På Svenska Brandskyddsföreningen uppdaterades webben, kundtjänst beredde sig på fler frågor än vanligt och på eftermiddagen fick medierna veta hur Svenska Brandskyddsföreningen resonerar i ett pressmeddelande. Det kändes viktigt att haka på när förebyggande brandskydd fick stort utrymme.

– Vår hjärtefråga är, och har länge varit, att alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd, säger Hans Andersson . Och det var självklart för oss att påpeka att det är kunskap som saknas.

Lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. Från och med 2005 upphör räddningstjänsterna med den traditionella brandsynen och alla fastighetsägare och verksamhetsutövare ska själva regelbundet kontroller sitt brandskydd. Många ska också lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till sin kommun. Det gäller bland annat skolor, dagis, vårdanläggningar, kyrkor, varuhus, samlingslokaler, industrier med fler än 20 anställda och alla verksamheter som hanterar brandfarlig vara.

Svenska Brandskyddsföreningen var en av de stora förespråkarna bakom den finns den nya lagen och man har drivit informations och opinionsbildningsarbete om innehållet ända sedan november 2003.

– Det är det arbete som görs varje dag som spelar roll, eftersom det är varje dag det kan hända något, säger Hans Andersson och fortsätter:

– Vi har ju propagerat länge för systematiskt brandskyddsarbete och introducerade vår egen produkt för intern brandskyddskontroll IBK redan för X år sedan. I det arbetet möter vi varje dag människor som tycker att brandskydd är viktigt men som inte kan prioritera det för att andra verksamhetskritiska frågor går före. Då är det bra med en spark i baken, som det blir när tidningarna skriver. Folk måste komma igång nu!

Nytt arbetssätt för alla

Det kan vara lätt att glömma när man ser braskande rubriker att det är ett helt nytt system som ska hanteras av alla inblandade. Inte minst kommunerna måste hantera sina olika roller som verksamhetsutövare, fastighetsägare, rådgivare och tillsynsutövare.

Just de frågorna blir centrala på BRAND 2005. På konferensen i Västerås den 24-26 maj kommer man att ta avstamp i vem kommunen finns till för; barn, vuxna, gamla, friska, sjuka, kunniga och okunniga. Med den bilden på näthinnan startar diskussionen om hur man ska organisera sitt arbete för att få ett säkrare samhälle.

Nummer 4—2005

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 4—2005.