Annons

Du är här

Bostadssprinkler kostnadseffektiv livräddning

Publicerad12 april 2005  Text Salsa Ting Andersson

Den grymma verkligheten är att minst 100 personer kommer att dö och 4 500 miljoner kronor slösas på brandskador under 2005. Detta visar att samma gamla standard inte räddar fler liv utan helt enkelt håller siffrorna på samma nivå år efter år. Vi kan inte ändra på vad som varit, men vi måste försöka förbättra situationen så gott det går med den teknik och kunskap som finns.

För några år sedan initierades ett pilotprojekt av the Fire Department of Scotsdale i Arizona, USA. Detta för att studera de långsiktiga effekterna av sprinker i hemmen. 41 000 nybyggda hem var utrustade med sprinkler. Under en 15-årsperiod bröt 49 bränder ut i dessa hem, men ingen av dem resulterade i några dödsfall. Under samma period rapporterades 13 dödsfall där orsaken var brand i hem utan sprinkler. Förlusten för de »osprinklade« hemmen var betydande; 45 000 US-dollar, jämfört med förluster på strax över 2 500 US-dollar för de som hade sprinkler.

Brandstatistik över hela världen

I oktober 2004 publicerade The Geneva Association den 20-de utgåvan av the World Fire Statistics. Av de 20 länderna (inräknat Norge, Finland, Danmark, Frankrike och Storbritannien) rankades tråkigt nog Sverige sämst i andelen av BNP som spenderas på brandskydd (för att skydda egendom och liv från brand). Sverige använde endast 0,14 procent av den nationella BNP:n för att skydda våra byggnader, skolor och andra offentliga byggnader mot brand. Och enligt statistiken förlorar vi löpande cirka 4 500 miljoner per år på skador i samband med brand. Statistiken från The Geneva Association visar också att inte mindre än 115 människor dör årligen i bränder i Sverige. Det här verkar kanske inte vara ett så enormt stort antal, men om regelverket starkt rekommenderade, eller åtminstone visade på nyttan med sprinkler skulle man kunna sätta en nolla i statistiken.

Äldreboende och vårdanläggningar

I senaste numret av BrandSäkert argumenterade Jens Hjort för behovet av en lagstiftning som ska påskynda installation av sprinkler i äldre- och handikappboenden istället för att, som idag, människors säkerhet ligger i händerna på byggnadsentreprenörerna. I debattartikeln skrev han; I en vanlig byggentreprenad handlar en sprinkleranläggnings vara eller inte vara oftast på om den kan räknas hem ekonomiskt. Jens Hjort uppmanar även Boverket att kräva sprinkler i äldreboenden och vårdanläggningar.

Standard i många länder

I många länder som till exempel på Irland, i Skottland och Isle of Man i Storbritannien och till och med i Norge och Finland är det obligatoriskt att alla äldreboenden har sprinkler installerat. Fördelarna med sprinkler är också accepterade i ett stort antal stater i USA, där det numera är lag på att ha sprinkler installerat i alla nya bostadsbyggnader. I Sverige har vi byggnadsregler för att säkerställa att våra hem är byggda med tanke på brandsäkerhet.

Arkitekter och byggnadsentreprenörer arbetar med brandkonsulter för att designa utrymningsvägar konstruerade med speciell finish på material för att infoga separata byggnadsdelar och därmed ta hänsyn till den totala vikten som byggnadskonstruktionen ska bära vid en brand. Däremot är det vanligt att konferenslokaler, skolor, sjukhus, hotell och andra institutioner är utrustade med sprinkler. Sverige har för närvarande ingen lag som säger att det är obligatoriskt med installation av sprinkler i privatbostäder.

Nummer 3—2005

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 3—2005.