Annons

Du är här

Umeå bäst i klassen

Publicerad8 mars 2005  Text Inger Wiklund

Att Umeå är en starkt expanderande kommun sätter extra press på brandförsvaret. Men de har flera knep att marknadsföra förebyggande åtgärder. Lagom till advent knackade brandmän på ungefär 600 dörrar. Alla sexåringar får komma till stationen, där de bland annat får krypa i »rökfyllda tunnlar«, och i tvåan får barnen besök av en brandman i skolan. Och arbetet lönar sig – även ekonomiskt.

I mitten av januari, när BrandSäkert besöker Umeå, är det fortfarande oklart hur många (svenskar) som mist sina liv på grund av naturkatastrofen i Asien. I Västerbottens län är en person fortfarande saknad, liksom en familj på fyra personer och ett antal studenter skrivna på annan ort.

Alla som återvände via flygplatserna registrerades. Frågetecken fanns kring dem som bokat resan på egen hand. Där gick brandchefen, Claes Cahier , resolut till väga:

– I små kommuner vet alla allt om alla. Det var bara att ringa brandcheferna i respektive kommun, som kunde bekräfta att de var välbehållna. I större kommuner hade det varit bättre att gå ut i lokalradion och efterlysa – namnlistorna är bara ett sätt för pressen att sälja lösnummer, säger han.

Claes Cahier är starkt kritisk till hur ansvariga handskats med situationen på riksplanet.

– Alla körde »sitt race«. För många ledningsfunktioner drog åt olika håll och ingen hade koll på läget. Strategisk ledning saknades. Det kunde sett annorlunda ut om organisationen varit övad, konstaterar Claes Cahier, och efterlyser bättring.

– Mitt mål när polisen bytte lokaler här i Umeå var att det skulle bli i närheten av oss. På så vis skulle det ha skapats en ledningsplats för länet. Tyvärr blev det inte så.

Av samma skäl ser Claes Cahier det också som beklagligt att ambulansen ligger utanför Umeå Brandförsvars ansvarsområde. I slutet av 70-talet lades ett förslag fram om samlokalisering, men nu är de lokaliserade i en helt annan del av staden.

– Räddningstjänsten är ett serviceyrke där den enskilda individen står i centrum. I Västerbotten finns 45 brandstationer. Am-bulansen har 15 stationer. Brandmännen är oftast först på olycksplatsen, och de är duktiga även på sjukvård vilket skapar förtroende, konstaterar han.

Brandförsvaret som marknadsför sig

I Umeå satsar man stort på information och marknadsföring av flera slag. För att få alla kommuninvånare att förstå hur viktigt det är med förebyggande åtgärder, och för att de ska vilja lära sig de nödvändigaste åtgärderna om brand uppstår.

Det lönar sig – enligt Räddningsverkets årsstatistik för landets alla kommuner har Umeå ungefär en femtedel färre händelser/utryckningar, och är ett av landets billigaste brandförsvar. Brandförsvarets nettokostnad per invånare uppgick till 360 kr, år 2003. Detta trots en torr sommar med många skogsbränder.

En bra informationskanal är hemsidan (www.umea.se/brand/

) som ständigt uppdateras. En annan är bio:

– På höstkanten ringde SF och ville sälja reklam. Tidigare har vi försökt locka folk att ge bort brandvarnare i julklapp, med en sexsekunders snutt i TV4:s lokala nät. Nu tänkte vi att okej, det är ju en utmärkt plats att göra biobesökarna uppmärksamma på utrymning – få dem att börja fråga sig »hur tar jag mig ut om det börjar brinna«.

– Responsen är god – till exempel ringde en bekant och berättade att inslaget gick fram väldigt bra mellan bananer och blöjor, säger Claes Cahier, som för övrigt firar 30-årsjubileum som brandchef i april.

Vill du veta mer om länsbrandskyddsföreningar och "BKA",

dvs brandkunskap för alla kontakta,

Urban Duhrin , tel 08-588 474 79, e-post:

urban.duhrin@svbf.se

Nummer 2—2005

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2005.