Annons

Du är här

Enskilde i fokus på Brand 2005

Publicerad8 mars 2005  Textmup

Den viktigaste innebörden i den nya lagen är att den enskildes behov ska stå i fokus för kommunernas arbete med skydd mot olyckor. Men vem är då denna Enskilde, och hur ser behoven ut från den ene till den andre?

– Dessa är frågor som på olika sätt kommer att belysas under Brand 2005, meddelar Fredric Jonsson, som är en i programgruppen som håller i konferensen

Brandingenjör Fredric Jonsson är precis tillbaka på stationen i Jönköping efter att ha varit ute på larm, när BrandSäkert når honom på telefon. En olycka som hade kunnat sluta i tragedi:

– En kvinna hade somnat ifrån matlagningen, och kastrullen med olja fattade eld. Tack och lov vaknar hon till, tar sitt spädbarn och springer ut i trapphuset, där hon ringer på grannens dörr. Utöver att kvinnan är chockad och alls inte vet vad hon ska ta sig till, så talar hon inte någon som helst svenska. Men, de två flickorna i elvaårsåldern som öppnar dörren visar stor sinnesnärvaro – och de vet precis vad de ska göra, berättar Fredric Jonsson.

Tack vare att flickorna enligt dem själva »går i femman, och därför har läst engelska ett par år« förstår de vad kvinnan säger, och inser situationens allvar. De ringer genast 112, och stänger lägenhetsdörrarna.

– Vi arbetar regelbundet med brandskyddsutbildning i skolorna här i Jönköping. Alla barn får tre lektioner; i förskolan, i andra och så i femte årskursen. Flickornas rediga handlande visar hur väl det lönar sig, konstaterar Fredric Jonsson.

Människor har skilda behov

Händelsen exemplifierar väl inriktningen på Brand 2005: Vad behöver den enskilde?

– Kvinnan ifråga verkade vara alldeles nyanländ. Hon kunde inte språket, och visste inte vilket larmnumret är. Hon var helt hjälplös, och behövde helt enkelt hjälp med rubbet, säger Fredric Jonsson.

– Människors kunskap om brandskydd ser ju helt olika ut, från individ till individ. Och i vissa fall spelar det inte så stor roll vilken kunskap man har, till exempel om man är sängbunden.

Människor boende på landsbygden är ofta utrustade med ett gott stycke handlingskraft – vilket också märks när olyckan är framme.

– Under de långvariga elavbrotten i början av året – södra delen av Jönköpings län var ett av de mest drabbade områdena – märktes det tydligt att folk som valt att bosätta sig utanför tätorterna var rustade för och hanterade situationen på ett bättre sätt, säger Fredric Jonsson.

Det faktum att vi människor har så skilda behov av skydd är också utgångspunkten för diskussionerna som kommer att pågå under Brand 2005.

– Vi måste få in det här tänkandet både vad gäller det förebyggande arbetet – men också rent operativt, konstaterar han.

Räddningstjänsten ur kundperspektiv

Den nya lagen innebär att mer ansvar faller på näringsidkarna. Även inom företagen är det stora skillnader i brandskyddsarbetet.

– Inom stora koncerner är man redan vana vid miljöcertifieringsarbete och liknande och det är ganska lätt för dem att spinna vidare på det övriga kvalitetsarbetet. Medan enskilda företag kan behöva stöd på olika sätt. Hur vi bäst ska kunna ge dem det, behöver vi fundera över, säger Fredric Jonsson.

Tidigare arbetade räddningstjänsten utifrån planer och en stipulerad lagstiftning. Nu ska arbetssättet utgå från riskbilden.

– Idag har vi en tjänsteroll, och det gäller att vi intar ett kundperspektiv. Det innebär att vi måste kunna sätta oss in i den enskildes perspektiv, klargör Fredric Jonsson.

– För att ge alla i samhället den bästa servicen, krävs att vi frågar oss VEM den enskilda människan är i just vår kommun? fortsätter han.

Medborgarna är måhända duktiga köpare när det gäller att köpa mer konkreta saker som en ny bil, men när det handlar om räddningstjänsten är det – förhoppningsvis – tjänster man aldrig behövt. Eller kommer att behöva.

– Vanliga sätt är inte applicerbara här. Det är svårt att fråga »vad vill ni ha«? Ur brukarperspektiv vore det bra med kravställare i kommunerna – ungefär som NTF fungerar i trafiksäkerhetsfrågor, säger Fredric Jonsson.

Många spännande diskussioner väntar alltså i Västerås, när Brand 2005 går av stapeln 24–26 maj. Samt en del överraskningar, lovar Fredric Jonsson. Kontaktperson för BRAND 2005 är

Göran Schnell , tel 08-588 474 22,

e-post: goran.schnell@svbf.se

Nummer 2—2005

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2005.