Annons

Du är här

Arbetet efter flodvågen

Publicerad8 mars 2005  Text Lena Nordlund

Annandagen 2004 var den dag då flodvågen med enorm kraft drabbade Sydostasien. Vi i Sverige blev direkt berörda eftersom många svenskar turistade i Thailand vid denna tidpunkt. Göran Schnell, Svenska Brandskyddsföreningens vd, blev kontaktad av Räddningsverket redan på annandagen och fick frågan om han kunde vara stand-by och redo att åka för att leda de svenska insatserna i Thailand. Han bestämde sig direkt för att tacka ja, men det tog några dagar innan han fick klartecken att resa iväg. Hans uppdrag som insatschef är att samordna den svenska organisationen i Phuket. Vilka kommer från olika myndigheter men är alla underställda generalkonsuln.

Den första veckan efter katastrofen var kaotisk. Det har både turister och hjälparbetare berättat. Räddningsverket skickade ner ett första team den 28 december som direkt började arbetet med att leta efter och hjälpa svenskar på plats. Reseledare och andra frivilliga gjorde stora insatser för svenskarna liksom thailändarna själva.

Göran Schnell berättar att ambassadören Jonas Hafström gjorde en mycket stark insats.

– Han åkte från Bangkok till Khao Lak redan den 26 december tillsammans med några ambassadanställda. Han ville få en tydlig bild av hur läget var. Han arbetade hårt för att ta reda på så mycket som möjligt och hjälpa drabbade svenskar. Den inhemska ambassadpersonalen trodde inte att en så högt uppsatt person skulle ta ett sådant grepp och han är mycket respekterad av thailändarna tack vare sitt stora engagemang.

Den skadade kuststräckan, inklusive öar, är cirka 30 mil lång. Det motsvarar sträckan Stockholm - Västervik. Här skadades och dödades fler än 20 000 personer.

– Om man har synpunkter på hur thailändska myndigheter agerat tycker jag att man ska fundera över vad vi hade gjort i samma situation, säger Göran.

Han berättar att det är en otrolig förödelse i flodvågens spår.

–Tsunamin bestod egentligen av tre vågor, varav den andra var störst. Hela förloppet tog en timme. På Blue Village bodde det 535 skandinaver varav 225 svenskar, endast ett fåtal av dessa har överlevt, säger han och visar en bild från hotellanläggningen. Raserade hus i massor. En bil som kastats upp på ett tak. Stora hål i husväggarna.

– Det där hålet gjordes när vågen kom från andra sidan huset och med kraft for igenom dessa så att möbler och inventarier for rakt ut genom väggen. Tsunamin flyttade på allt och alla där den drog fram. Skadade och omkomna har hittats upp till en kilometer från den plats där de befann sig när flodvågen kom. Familjer och vänner splittrades och vissa har återfunnits mer än en kilometer från varandra. Det finns omkomna som påträffats trettio landmil ut till havs, berättar Göran.

Phi Phi Island blev mycket hårt drabbat. Här var en gång en riktig paradisö, nu är stora delar förstörda. Flodvågen kom från två håll och möttes på mitten av ön, vid ett smalt sund.

– Det fanns 8 000 personer på ön. 3 195 skadades och hanterades på plats. 691 dödades direkt och 191 har senare hittats döda. 951 personer saknas. På öns marknadsplats är gatorna så smala och belamrade att man inte kan ta sig fram med fordon. Allt får röjas för hand, säger Göran.

Nummer 2—2005

Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 2—2005.